11 zistení o zdravom životnom štýle na vysokých školách

24. 4. 2024
Skutočne zdravá škola

Študentský život na vysokých školách je často spojený s množstvom výziev, medzi ktoré patrí aj otázka zdravia a životného štýlu. Erasmus+ projekt EDU-FIT, podporený EÚ, sa snaží zlepšiť túto situáciu a poskytuje študentom podporu a zdroje k zdravšiemu životnému štýlu. Nielenže zvyšuje povedomie o význame správnej výživy, pravidelného cvičenia a vyrovnanej duševnej pohode, ale poskytuje konkrétne nástroje a odporúčania na ich dosiahnutie.

V rámci projektu sa uskutočnil rozsiahly prieskum za účelom zberu informácií o stravovacích návykoch, pohybovej aktivite a povedomí o zdravom životnom štýle medzi študentmi vysokých škôl v Slovinsku, Chorvátsku, Portugalsku a na Slovensku. Do prieskumu sa zapojili aj výmenní študenti programu Erasmus+ v krajinách EÚ.

Celkovo sa prieskumu zúčastnilo 1533 študentov. Výsledky tohto prieskumu poskytli cenné poznatky o reálnej situácii študentov.

Ako sú na tom slovenskí študenti?

Hmotnosť a životný štýl

     

Väčšina študentov na vysokých školách zažíva zmeny vo svojej hmotnosti, pričom 65 % z nich buď udržuje svoju váhu alebo chudne. Stres je veľkým faktorom pre 37 % z nich, zatiaľ čo len menej ako 20 % pripisuje nadváhu nezdravým stravovacím návykom a nedostatku pohybu.

Stravovanie a výživa

          

     

Z výsledkov vyplýva, že študenti sa často stravujú mimo univerzitnej jedálne alebo svojich domovov.

Približne tretina študentov nemá prístup k univerzitným jedálňam. Väčšina študentov (72 %) sa v jedálni stravuje len raz týždenne, pričom 70 % si hotové jedlo objednáva tiež raz týždenne. Takmer 80 % študentov si doma pripravuje jedlo menej ako štyrikrát týždenne. Tieto výsledky naznačujú, že študenti často volia stravovanie mimo univerzitných jedální a domovov.

Fyzická aktivita

        

      

Väčšina študentov nemá prístup k fitnes priestorom na univerzitách, pričom takmer polovica z nich cvičí len raz týždenne. Zároveň si viac ako polovica študentov uvedomuje dôležitosť výberu potravín pre životné prostredie, avšak informácie o zdravom životnom štýle často čerpajú z sociálnych médií a internetových portálov. Vzhľadom na to je dôležité poskytnúť spoľahlivé informácie a podporovať dôveryhodné zdroje v rámci univerzitného prostredia. Tieto výsledky zdôrazňujú potrebu zahrnúť predmety o zdravotnom životnom štýle do študijných programov na univerzitách.

Svet okolo nás

Záver

V Skutočne zdravej škole rozvíjame snahu o zdravý životný štýl na materských, základných, stredných školách. Téme školského stravovania a zdravého životného štýlu sa venuje aj európsky projekt SchoolFood4Change. Ten takisto prináša informácie o nových trendoch zo zahraničia. Sme radi, že sa ďalšie organizácie zamerali na vysoké školy a ponúkli tak ucelený prehľad o školskom stravovaní študentov počas študijných rokov na vysokých školách na Slovensku.

Na základe týchto zistení projekt EDU-FIT vypracoval sériu odporúčaní a zdrojov, ktoré majú študentom pomôcť pri osvojovaní si zdravších stravovacích návykov a aktívnejšieho životného štýlu. Tieto zdroje zahŕňajú príručky s jednoduchými receptami a cvičeniami, usmernenia pre personál univerzitných jedální, ako aj online nástroje na komunikáciu o zdraví a telesnej hmotnosti.

Vysoká škola nie je len miestom vzdelávania, ale aj miestom, kde sa formuje osobnosť a životný štýl mladých ľudí. Cieľom projektu EDU-FIT je podporiť študentov nielen v akademickom, ale aj v zdravotnom a sociálnom aspekte ich života. Jeho účinky by sa mali prejaviť nielen počas študentských rokov, ale aj v budúcnosti, keď študenti prevezmú úlohu lídrov zdravej spoločnosti a vzorov pre nasledujúce generácie.

Späť na zoznam