Zdravie a čistota v dokonalom súlade s prírodou na školách? Áno, ide to!

21. 5. 2021
Skutočne zdravá škola

Predstavte si, že v rámci zdravého stravovania dosiahneme, že deťom budú v našich školách a škôlkach podávané zdravé vyvážené a chutne naaranžované jedlá pripravené z potravín z prevažne z ekologického hospodárstva. Krásna predstava. Nie je to však len o surovinách ale i o hrncoch, tanieroch, pohároch a príboroch. Je nesmierne dôležité, aby takýto pokrm nebol znehodnotený, ak ho podávame na tanieri umytom v chemickom čistiacom prostriedku. Nehovoriac o fatálnom dopade na naše životné prostredie, ktorého ochrana je jednou z priorít nášho programu.

100 % biodegradovateľné a 100 % prírodné koncentrované čistiace produkty značky CHISTEE, nie je potrebné uvedomelým spotrebiteľom predstavovať. Práve pre túto značku je ochrana zdravia a životného prostredia absolútnou prioritou a odlišujú sa od iných ekologických prípravkov aj tým, že ich jednotlivé zložky pochádzajú z prírody. Pre vysvetlenie, ekologické čistiace prostriedky často znamenajú, že chemické látky obsiahnuté v čistiacom prostriedku sa v prírode dokážu rozložiť, avšak ich pôvod nemusí byť 100% prírodný. 

Produkty CHISTEE sú účinné nielen na čistenie znečistených a mastných povrchov v kuchyni alebo kúpeľni, ale i bezpečné pranie, čistenie detských hračiek, ovocia, zeleniny a samozrejme rúk. Odborné merania s poprednými vedeckými inštitúciami opakovane potvrdzujú antibakteriálne a dezinfekčné účinky čistiacich prostriedkov ako aj ich schopnosť odstraňovať bielkovinové a mikrobiálne znečistenie, čo napomáha zníženiu chorobnosti detí.

O tom, prečo môže byť pre školy výhodné používanie univerzálnych čistiacich prostriedkov, ale i o tom, prečo o ekológii na školách “len nevzdelávať” ale aj ekológiou žiť, sme sa rozprávali so zakladateľom značky CHISTEE Petrom Faltusom:

  • V svete sa začala nová doba “ekologická”. Táto prierezová téma rezonuje aj na školách a deti a mládež sa s ňou stretávajú v rovine teórie prakticky denno-denne. Na druhej strane však potom v školskej kuchyni alebo pri upratovaní školských priestorov sú používané agresívne chemické čistiace prostriedky a deti nemajú prístup k bezpečným mydlám, ktoré by preukázateľne chránili pred baktériami a vírusmi. Čo by mohlo pomôcť zvrátiť tento paradox?

Pomáha podľa mňa vedomosť o dopade čistiacich prostriedkov na zdravie detí aj dospelých. A pomáha aj osobná skúsenosť s účinnými spôsobmi prírodného čistenia, ktorých je množstvo. Napríklad čistenie a dezinfekcia parou, horúcou vodou, horúcim vzduchom, UV žiarením, dezinfekčnými prírodnými látkami ako sú v CHISTEE či dokonca aj dezinfekcia zvukom. Čoraz viac ľudí, firiem a organizácií sa zaujíma o zloženie čistiacich prostriedkov, ktoré používajú. Čoraz viac ľudí skúša rokmi overené  aj inovatívne spôsoby prírodného čistenia. Dopady čistiacich prostriedkov a dezinfekcie na zdravie ľudí sú značné. V dobe pandémie obzvlášť. Čistiace prostriedky často zostávajú súčasťou čistených povrchov, ktorých sa dotýkame. Zostávajú na riadoch alebo pohároch,  z ktorých jeme a pijeme. Ostávajú súčasťou praného oblečenia, ktoré na sebe nosíme alebo súčasťou uterákov, do ktorých  sa utierame. Zložky čistiacich prostriedkov navyše dýchame a vstrebávame pokožkou počas ich používania. Vedomosť o zložení a bezpečnosti čistiacich prostriedkov je preto dôležitá. Bez ohľadu na to, čo komunikuje zvyšok etikety. Dôležitá je aj ochota hľadať a skúšať nové spôsoby prírodného alebo ekologického čistenia a dezinfekcie.

  • Čo v skutočnosti znamená slovo biodegradovateľný?

Biodegradovateľný znamená rozložiteľný. To znamená, že jednotlivé zložky čistiaceho prostriedku sa dokážu v prírode rozložiť. Tento pojem nehovorí veľa o tom, či je prostriedok zložený z prírodných alebo priemyselne vyrobených chemických látok. Negatívny vplyv na zdravie ľudí alebo životné prostredie môže mať aj biodegradovateľný čistiaci prostriedok. Vidím, že ľudia majú tento pojem často spojený s označením podobným ako “bio” pri potravinách, kde tento pojem slúži ako certifikát kvality a garancia, že potravina neprišla do kontaktu s nebezpečnou chemickou látkou. Slovo biodegradovateľný však znamená len jednoducho rozložiteľný. 


Produkty CHISTEE sú 100% prírodné a zároveň 100% rozložiteľné. Nezaťažujú vodu, pôdu ani životný priestor. Rastlinné oleje a prírodné látky z produktov sa vo voľnej prírode rozkladajú na základné prvky a minerály, ktoré sa vracajú do kolobehu prírody. Rastliny tieto látky dokážu opäť využiť na svoj rast a z rastlín vieme opäť získať rastlinné oleje potrebné na výrobu čistiacich prostriedkov. Takto je obeh látok v prírode udržateľný. Najväčší vplyv na rozklad prostriedkov CHISTEE a rastlinných olejov má množstvo vody, CO2 a slnečného žiarenia. 

  • Aké je tajomstvo účinnej a pritom jemnej sily produktov CHISTEE? Pani kuchárky a školské pani upratovačky môžu mať strach, či je sila prírodných produktov skutočne rovnaká ako sila klasickej chémie.

Navrhujem vymeniť strach za zvedavosť a ochotu skúšať nové prístupy. Mnohé môžu pracovníkom škôl aj pedagógom uľahčiť ich prácu. Dôležitá je osobná skúsenosť. Ekologické chemické čistiace prostriedku sú v porovnaní so svojimi neekologickými ekvivalentami často menej účinné. Všimol som si, že ľudia časom nadobudli dokonca až nedôveru k prírodným spôsobom čistenia. A pritom existuje množstvo spôsobov prírodného čistenia a dezinfekcie, ktoré sú účinnejšie ako chemické spôsoby. Mnohé sú overené generáciami, mnohé prinášajú moderné inovatívne technológie.

Produkty CHISTEE sú jedinečné svojim 100% prírodným zložením a spracovaním rastlinných olejov. Produkty sú výsledkom dlhodobého výskumu viacerých subjektov. Čistiace zmesi neustále testujeme a rozvíjame. Vyrábame účinné prírodne koncentráty s odmastňujúcim, penivým a antibakteriálnym účinkom. Zrejme najlepšie za prostriedky hovoria skúsenosti zákazníkov, ktorí radi zdieľajú na našich sociálnych sieťach. Sme presvedčení, že najsilnejšou stránkou prostriedkov CHISTEE je ich účinnosť a spôsob, akým “pracujú” s mikroorganizmami. Ochrana pred vírusmi a baktériami totiž nie je len o ich zabíjaní.

Čistiace koncentráty sú taktiež univerzálne a majú takmer neobmedzené využitie pri čistení, umývaní a praní. Často na prevádzke nepotrebujete viac ako jeden čistiaci prostriedok resp. čistiaci koncentrát. Efektivnym riedením s vodou do opakovateľne použiteľných nádob či rôznych typov čistiacich zariadení šetríte množstvo odpadu a najmä svoj rozpočet. Rovnako je to aj pri zabezpečení čistoty rúk v priestoroch školy alebo prevádzky.

  • Zloženie a teda i tajomstvo vašich produktov spočíva v kombinácii rôznych olejov. Nakupujete ich aj od slovenských farmárov? Plánujete takto podporovať lokálnu produkciu?

Plánujeme. Postupne po častiach na tom pracujeme aj na Slovensku aj v Českej republike. V súčasnosti najmä na Slovensku pôsobí minimum pestovateľov a spracovateľov rastlinných olejov  s vyššou pridanou hodnotou, ktoré v produktoch používame vo väčších množstvách.  Mnohým rastlinám sa u nás pritom výborne darí. Napríklad takej mäte alebo levanduli. Vo vývoji čoraz častejšie skúšame aj oleje z rastlín, ktoré sa u nás pestujú vo väčšom množstve ako je napriklad kukurica. V najbližšom čase vidíme veľký potenciál zapojiť miestnych poľnohospodárov a spracovateľov rastlinných olejov do procesu produkcie čistiacich produktov a dezinfekčných prírodných látok.  Aktuálne vieme spracovať aj použitý kuchynský olej napríklad zo školských jedální  do nových čistiacich prostriedkov alebo do inej ľahko biodegradovatelnej podoby. Spracovanie takéhoto odpadového oleja je nákladnejšie na spracovanie aj logistiku, avšak v prípade záujmu môže priniesť viacero vedľajších finančných aj environmentálnych benefitov. 

  • Mnohé školy a škôlky majú obmedzený rozpočet a existujú predsudky, že ekologickejšie varianty čistiacich prostriedkov sú drahšie. Je to skutočne tak? 

Prírodné čistenie z mojej skúsenosti nie je drahšie ako chemické. Z ekonomického pohľadu ide skôr o správne a efektívne nastavenie čistenia, prania, umývania na konkrétnej prevádzke. Ekologické chemické čistiace prostriedky sú na trhu často výrazne drahšie ako tie neekologické. V CHISTEE pracujeme s univerzálnymi prírodnými koncentrátmi, ktoré sa dajú ľahko riediť s vodou. Šetríme tak zdroje na každom stupni výroby, distribúcie aj spotreby prostriedkov. Naše skúsenosti ukazujú, že keď sa čistenie, pranie a umývanie rúk na prevádzke nastaví  na efektívne používanie univerzálnych koncentrátov, náklady na čistenie môžu paradoxne dokonca klesnúť. Predsudky pomáhajú prekonať konkrétne čísla a porovnanie s aktuálnou spotrebou na rôzne druhy čistiacich prostriedkov. Dôležité je podľa mňa do kalkulácie započítať aj ďalšie pridané benefity ako je zníženie chorobnosti detí, personálu, alergických reakcii, zníženie množstva odpadu, zníženie množstva nákupov, uhlíkovej stopy či negatívnych vplyvov na kvalitu vody a životné prostredie.

  • Aké výhody môže mať pre školu alebo škôlku používanie univerzálnych koncentrátov?

Kúpa čistiacich koncentrátov a ich riedenie s vodou bez ohľadu na zloženie prostriedku je otázkou šetrenia veľkého množstva obalového materiálu, odpadu, zbytočnej prepravy vody, šetrenia zdrojov, energií, práce ľudí a celkovej uhlíkovej stopy produktu. Ak sú tieto čistiace koncentráty účinné a skutočne čistia, šetria navyše čas a energiu ľudí. Ak majú antibakteriálne a dezinfekčne účinky, vytvárajú bezpečné prostredie a znižujú chorobnosť detí aj personálu. Ak sú prírodné, minimalizuje sa negatívny dopad na zdravie ľudí a životné prostredie. V lepšom prípade prírodné prostriedky zdravie ľudí podporujú. Ak sú čistiace koncentráty univerzálne, stačí škole často aj jeden prostriedok na takmer všetky typy čistenia, umývania a prania. Čistiaci koncentrát stačí jednoducho zriediť s vodou podľa typu použitia. Škola si tak zjednodušuje nákup aj používanie čistiacich prostriedkov a je inšpiráciou študentom aj rodičom.

  • Máte už reálnu skúsenosť z nejakej školy alebo škôlky o používaní produktov CHISTEE?

Vidíme podľa objednávok, že CHISTEE nakupuje čoraz viac škôlok a vzdelávacích inštitúcií. Posledný rok čistenie v týchto priestoroch utlmil vplyv pandémie a zavretie škôl. V zime sme v spolupráci so Študentským parlamentom Ekonomickej Univerzity v Bratislave zabezpečili čistiace prostriedky pre pracovníkov pôsobiacich na pôde univerzity a v študentskom domove. Aktuálne máme čerstvú skúsenosť s mestskou časťou Bratislava - Karlová Ves, ktorá realizovala tzv. zelené verejné obstarávanie na ekologické čistiace prostriedky. Nedávno sme boli nastavovať čistenie a umývanie rúk na miestnom úrade a v 2 škôlkach, ktoré mestská časť spravuje. Veríme, že mestská časť svojim prístupom inšpiruje aj ďalších zriaďovateľov či riadiacich pracovníkov vzdelávacích inštitúcií. 

  • Sú produkty CHISTEE vhodné aj na strojové čistenie povrchov?

Ano, produkty CHISTEE majú všestranné využitie aj v tomto smere. Môžete ich použiť na rôzne druhy povrchov a materiálov, čo ich predurčuje na širokú škálu využitia aj pri mechanickom a strojovom čistení. Použiť ich môžete v práčke, umývačke riadov, pri tepovaní, strojovom čistení podláh, skiel, parnom čistení, čistení vysokým tlakom alebo kefami. Vďaka svojmu zloženiu pomerne voľne v interiéri aj exteriéri.    

Ďakujeme za podporu a rozhovor Petrovi Faltusovi z CHISTEE.

Článok spracovala Andrea Jazbec.
Zdravie a čistota v dokonalom súlade s prírodou na školách? Áno, ide to! 1Zdravie a čistota v dokonalom súlade s prírodou na školách? Áno, ide to! 1
Späť na zoznam