Zdielanie príkladov dobrej praxe - ZŠ Kukučínova, Vranov nad Topľou

24. 10. 2022
Skutočne zdravá škola

Radi by sme Vám predstavili Základnú školu Kukučínova z Vranova nad Topľou, ktorá je v našom programe od apríla 2021 a má za sebou už niekoľko úspešných míľnikov. Vďaka Akčnej skupine, v ktorej je aktívna vedúca školskej jedálne a učitelia, získali bronzovú medailu a ašpirujú už aj na striebornú. 

Prečo sme sa rozhodli predstaviť vám aktivity práve tejto školy? Túto školu navštevuje 480 žiakov a z toho je až 99 % z najviac znevýhodnenej menšinovej skupiny na Slovensku - rómskych detí.

Hlavným dôvodom zapojenia do nášho programu je narastajúca obezita a zlé stravovacie návyky u detí na škole. Vedenie a zamestanci sú presvedčení, že aktívnym prístupom z ich strany je možné pozitívne ovplyvniť myslenie nielen žiakov, ale aj ich rodinných príslušníkov. 

Na škole funguje koordinátor boja proti obezite, ktorý zapája žiakov a učiteľov do rôznych aktivít týkajúcich sa tejto problematiky. Ako prvý krok založili stravovaciu komisiu zloženú z učiteľov, vedúcej školskej jedálne a pani kuchárok a spolu sa podieľajú na predkladaní návrhov na zlepšenie školského stravovania. Práve takáto spolupráca pedagogických a nepedagogických zamestnancov je základným pilierom úspechu. Učitelia vedia na hodinách alebo v rámci mimoškolskej činnosti budovať vzťah detí ku kvalitnej strave a pani kuchárky im to vedia zdôrazniť chutne pripravenými jedlami.  

Škola má vlastnú záhradu, organizuje pestovateľský kurz aj kurzy varenia, vďaka čomu majú deti pravidelný kontakt s pestovaním a varením a rozvíjajú svoje zručnosti. V sezóne chodia zbierať jahody, v záhrade pestujú všetky druhy zeleniny, od cibule až po koreňovú zeleninu a bylinky. Zo svojej úrody potom pripravia jedlo (napr. nátierku z mrkvy) a spoločne ho zjedia. Možno vás prekvapí, že rómske deti nepoznajú chuť potravín, ktoré sú pre nás bežné, napríklad chuť reďkoviek. Ďalej sú zapojení do projektu "Adoptuj si kravu" v rámci, ktorého boli nedávno na farme, kde si všetci mohli vyskúšať ako sa starať o kravičky. 

 

Všetky tieto aktivity sa deťom veľmi páčia a vítajú možnosť vziať si domov produkty, ktoré vypestovali. Týmto spôsobom nepriamo ovplyvňujú aj svojich rodičov. Učiteľov príjemne prekvapilo, že jeden z rodičov kúpil pre školu semienka na pestovateľské práce. Nie je to vôbec bežné, pretože rodičia z rómskych komunít nezvyknú finančne prispievať na žiadne aktivity. Takéto prekvapenia potom všetkým dodávajú silu a chuť pokračovať ďalej. 

Všetky tieto činnosti organizujú a pripravujú učitelia sami. Financujú ich buď z vlastných zdrojov alebo hľadajú možnosti prostredníctvom rôznych dostupných projektov. Od štátu nedostávajú žiadnu finančnú, ani inú podporu, ktorú by veľmi uvítali. A o to viac si zaslúžia náš obdiv. 

Deti z rómskej menšiny nemajú doma možnosť vidieť a naučiť sa, koľko práce je za každým jedlom či potravinou a že nič nie je zadarmo. Rodičia nemajú možnosť pestovať zeleninu alebo ovocie, nakupujú vo veľkom a lacno, aby mohli nakŕmiť celú rodinu. 

Prostredníctvom vyššie spomenutých mimoškolských aktivít, sa deti dozvedajú viac o tom, ako sa potraviny vyrábajú a aké potraviny sú dobré pre ich zdravie. Vďaka tomu si jedlo viac vážia a menej ním plytvajú. 'S jedlom, ktoré si donesú z domu na desiatu, a nechcú ho zjesť, sa radšej podelia so spolužiakmi alebo ho dajú zvieratám, než aby ho vyhodili do koša', dodáva pani učiteľka, Mgr.Tatiana Lukáčová.

Veľké ĎAKUJEM patrí všetkým obetavým učiteľom, ktorí v mnohých smeroch suplujú štát a robia všetko pre to, aby v rómskych deťoch vzbudili záujem, sny, motiváciu a ambície. Aktívne sa snažia lámať ich myslenie a pomaly meniť ich sociálne cítenie. Vyžaduje si to veľké nasadenie, lásku k práci a pochopenie kultúrnej odlišnosti či inakosti, tvorivosť, empatiu, trpezlivosť a vytrvalosť. Učitelia tejto školy si uvedomujú, že zmena je možná, ale vyžaduje si oveľa viac času, ako aj nezaujatý, láskavý a špeciálny prístup.

 

Za Skutočne zdravá škola spracovala Anna Dohňanská.
Zdielanie príkladov dobrej praxe - ZŠ Kukučínova, Vranov nad Topľou 1
Späť na zoznam