Svetový deň výživy v Prešove

3. 11. 2023
Skutočne zdravá škola

Svetový deň výživy má svoje miesto v kalendári podujatí mesta Prešov už dlhé roky. Tento rok, 14. októbra v sále PKO sa konal už 14. ročník, ktorého hlavnou témou boli cibuľa, cesnak a bylinky.

Podujatie prepája prešovské školy a škôlky a ich stravovacie zariadenia. Na aktivitách v rámci celého týždňa sa podieľajú pani učiteľky s deťmi a žiakmi. Pri príprave chutných a vizuálne atraktívnych jedál predviedli svoje zručnosti kuchárky aj vedúce školských jedální. Na tomto podujatí boli jedlá pripravené podľa MSN a receptúr pre školské stravovanie.

Prítomných privítal viceprimátor mesta Prešov, Mgr. Peter Krajňák. Po odbornej stránke priblížila benefity cibuľovín a byliniek MVDr. Oľga Luptáková, PhD. z RVPS Zvolen. Program spestrili vystúpenia detí z materských škôlok básničkami a pesničkami o cibuli, cesnaku a zdravom varení. Tento deň priniesol príležitosť oceniť 5 zamestnankýň školských jedální, a tým vyzdvihnúť ich povolanie a taktiež príležitosť poďakovať všetkým, ktorí sa s láskou starajú o prípravu zdravých a výživných jedál pre svojich stravníkov.

Na podujatí sme sa po prvýkrát stretli s našou novoregistrovanou školou, prvou v Prešove - ZŠ Važecká 11. S členkami Akčnej skupiny, pani riaditeľkou, pani vedúcou a učiteľkami sme sa porozprávali o nedávnych aktivitách. Aj o tom, ako dlhom im trvali prípravy na tento deň, keďže ich jedlý skvost mal vyše 50 kg. Viac sa dozviete na ich aktívnom FB:
https://www.facebook.com/vazeckapo.edupage.org/posts/pfbid029fwEqqZoJL1oKUoWteCt2qxDqGR7N3jKNa9XfLbRq4NXmTZKNs78qywMrjwbdJial

Ako sa škole darí postupovať v programe nám opisujú vo svojich blogoch:

Skutočne zdravá škola - Mapa zapojených škôl a škôlok - ZŠ Važecká, Prešov (skutocnezdravaskola.sk)

Ďakujeme mestu Prešov - odbornej referentke z oddelenie školstva, mládeže a školského úradu pani PhDr. Márii Tejiščákovej, DiS za pozvanie a neutíchajúci záujem o osvetu zdravého stravovania. Mesto Prešov je skvelým príkladom dobrej praxe a veríme, že inšpiruje aj ostatné mestá a obce.

Článok o podujatí na webe mesta Prešov s fotografiami:

https://www.presov.sk/svetovy-den-vyzivy-v-presove-bol-plny-cibulovin-a-byliniek-na-tisic-sposobov-oznam/mid/311356/.html

Držíme palce v prípravách na ďalší ročník tohto výnimočného podujatia!

Svetový deň výživy v Prešove 1Svetový deň výživy v Prešove 1Svetový deň výživy v Prešove 1Svetový deň výživy v Prešove 1
Späť na zoznam