Zdravá strava a pohyb u prvákov

13. 6. 2022
ZŠ s MŠ Na Hôrke, Nitra

Jeden celý týždeň si žiaci 1. ročníkov pripravovali zdravé desiaty, teda žiadne biele pečivo, ani ľahké cukry, sladkosti. Taktiež každý deň cielene cvičili, čím si zvyšovali zdravé pohybové návyky. https://www.youtube.com/watch?v=laKOnetEV5o&feature=youtu.be

Zdravá strava a pohyb u prvákov 1Zdravá strava a pohyb u prvákov 1Zdravá strava a pohyb u prvákov 1Zdravá strava a pohyb u prvákov 1
Späť na zoznam