Moja malá záhradka

20. 6. 2022
ZŠ Dolné lúky, Brezová pod Bradlom

Do súťaže, ktorú vyhlásila spoločnosť Kaufland, pre žiakov 1.stupňa ZŠ, sa zapojila aj naša škola. Vďaka tejto súťaži chcela  deťom priblížiť prírodu a súťaživou formou vzbudiť ich záujem o rastlinky a ich pestovanie.  Do súťaže „Moja malá záhradka“ sa prihlásili žiaci 4.A triedy. V triede si zasadili a predpestovali rastlinky, ktoré získali začiatkom marca. O rastlinky sa starali a keď bol vhodný čas presadili ich do vyvýšených záhonov. Súčasťou súťaže bola aj kresba s popisom rastlinky pod názvom „Bylinka šampiónka“ a s napätím čakali na vyhlásenie výsledkov, ktoré ich veľmi potešili, pretože získali skleník. K výhre im srdečne blahoželáme.

Moja malá záhradka 1Moja malá záhradka 1Moja malá záhradka 1Moja malá záhradka 1
Školský blog
Späť na zoznam