Hovorme o jedle

6. 12. 2022
ZŠ Dr. Štefana Osuského, Brezová pod Bradlom

Aj v tomto školskom roku sa zapojila naša škola do X. ročníka súťažno-vzdelávacích aktivít Hovorme o jedle. Téma potravín a jedla bola prepojená na všetkých vyučovacích hodinách, niekde ako didaktické pomôcky, no v mnohých triedach žiaci aj prakticky využívajú konkrétne druhy potravín.  Pani učiteľky si pripravili zaujímavé aktivity na dané témy. Napríklad: Deň jablka - žiaci ŠK, ovocné preteky na matematike, delenie slabík s ovocím, ochutnávky ovocia a zeleniny, mliečnych výrobkov, tiež na krúžku „Varenie a pečenie“ žiaci piekli jablkový mrežovník a kváskový chlieb s výbornými zdravými nátierkami. Záver týždňa bol venovaný športovým aktivitám v téme Jedz a hýb sa. Náš týždeň netradičného vyučovania bol ocenený nielen strieborným diplomom ale hlavne zaujímavými aktivitami, ktoré pripravili pani učiteľky pre svojich žiakov.

Hovorme o jedle 1Hovorme o jedle 1Hovorme o jedle 1Hovorme o jedle 1Hovorme o jedle 1Hovorme o jedle 1Hovorme o jedle 1Hovorme o jedle 1Hovorme o jedle 1Hovorme o jedle 1Hovorme o jedle 1Hovorme o jedle 1
Späť na zoznam