Zelený detský svet: Materská škola Medňanského a Skutočne zdravá škola

21. 5. 2024
MŠ Medňanského, Trenčín

,,Áno!"  To boli naše prvé slová, keď sme sa dozvedeli o projekte: ,,Skutočne zdravá škola". Predstavujeme vám našu materskú školu ,,Medušky", ktorá sa rozhodla prijať všetky výzvy, ktoré tento projekt prináša.Náš akčný tím:


            Na čele nášho akčného tímu stoja skvelí ľudia, ktorí sa neboja práce pre dobro našich detí. Patrí sem:


Barbara - energická riaditeľka a zástankyňa zdravého životného štýlu.


Veronika - zástupkyňa, ktorá sa stará o pohyb a športové aktivity detí.


Karolína - učiteľka, poverená prezentovaním projektu.


Anna - vedúca školskej jedálne, ktorá dbá na čerstvosť a kvalitu potravín.


Oľga - hlavná kuchárka, špecialistka na prípravu kvalitného jedla.


Naše ciele:

  • Podporovať zdravý životný štýl už od útleho veku.
  • Propagovať environmentálnu výchovu a udržateľnosť.
  • Vytvárať prostredie, v ktorom sa deti cítia šťastné a podporované.Charakteristika prostredia:


            Naša materská škola ,,Medušky" sa nachádza v malebnom prostredí, ktorého súčasťou sú dve školské záhrady navrhnuté tak, aby podporovali detskú fantáziu a ich hravosť. Na jednom z nich nájdete moderné dopravné ihrisko, ku ktorému majú deti k dispozícií rôzne dopravné prostriedky (kolobežky, odrážadlá,...). Naše záhrady sú vybavené drevenými preliezačkami, hojdačkami, detským domčekom, šmykľavkou, veľkým hradom a priestornými pieskoviskami. Využívame aj vonkajšiu učebňu s tabuľou a vyvýšené záhony na pestovanie zeleniny pre každú triedu, V ktorých deti môžu vidieť vývin rôznych úžitkových plodín od semienka cez rastlinku až ku samotnému plodu, ktorý môžu ochutnať. Deti majú denne dostatok pohybu na čerstvom vzduchu, ktorý taktiež podporuje ich zdravý vývin.


Rok 2023:


            V roku 2023 sme sa zapojili do mnohých akcií, ktoré nám pomohli prehĺbiť naše úsilie o zdravý životný štýl. V prvom rade sme sa zapojili do osláv Dňa Zeme, kde sme sa venovali starostlivosti o našu planétu a uvedomovali si dôležitosť triedenia odpadu. V rámci témy životného prostredia sme sa zapojili do eko-výchovného programu o separácií odpadu, ktorý organizoval Trenčín a OZ Deti čistej Zeme, kde nám pomocou kamarátky húsenice ukázali ako kompostovať a starať sa o životné prostredie. Ako to bolo s Vianocami? Pre nás sú Vianoce kúzelným časom, ktorý nás spája a dáva nám pocit domova. Dodržiavame všetky tradície, od koledovania po tradičnú vianočnú večeru (obed). Deti sa sami zapájajú do zdobenia a prestieraní stola, čo je pre ne nielen zábava, ale aj dôležitý moment zdieľania a rodinného ducha. Taktiež sme sa zúčastnili akcie s OZ Silnejší slabším, kde sme vytvorili hravé popoludnie, ktoré podporovalo pohyb a zdravý životný štýl našich detí. Bolo to nezabudnuteľné stretnutie s mladými, plné radosti a smiechu nielen pre deti, ale aj pre rodičov. Už dávnejšie sa náš školský areál zmenil na skutočný zelený raj vďaka vyvýšeným záhonom, kde deti pestujú svoje rastliny a starajú sa o ne s láskou a starostlivosťou. Keďže k nám zavítali  už v novom roku teplejšie dni, spolu s deťmi sme si naše vyvýšené záhony zveľadili prekyprením pôdy a vytrhaním zeliny, a tak ich pripravili na jarné sadenie priesad, ktoré už s deťmi pripravujeme v triedach.

Tento rok 2023 nám priniesol mnoho zážitkov a ponaučení, ktoré nás ešte viac posilnili v našom úsilí o zdravú a udržateľnú budúcnosť pre naše deti a pre celú našu spoločnosť.

Tešíme sa na nové výzvy, ktoré nám prinesie rok 2024, a sme pripravení pokračovať v našej ceste za zdravým a udržateľným životným štýlom pre naše deti a pre celú našu komunitu.

Zelený detský svet: Materská škola Medňanského a Skutočne zdravá škola 1Zelený detský svet: Materská škola Medňanského a Skutočne zdravá škola 1Zelený detský svet: Materská škola Medňanského a Skutočne zdravá škola 1Zelený detský svet: Materská škola Medňanského a Skutočne zdravá škola 1Zelený detský svet: Materská škola Medňanského a Skutočne zdravá škola 1Zelený detský svet: Materská škola Medňanského a Skutočne zdravá škola 1Zelený detský svet: Materská škola Medňanského a Skutočne zdravá škola 1Zelený detský svet: Materská škola Medňanského a Skutočne zdravá škola 1Zelený detský svet: Materská škola Medňanského a Skutočne zdravá škola 1Zelený detský svet: Materská škola Medňanského a Skutočne zdravá škola 1
Späť na zoznam