Zdravý životný štýl a zdravá životospráva na ,,druhom stupni"

12. 4. 2024
ZŠ Pavla Dobšinského, Rimavská Sobota

Súčasťou významných dní v mesiaci apríl je v kalendári aj Svetový deň zdravia!Práve preto sme sa aj my na našej škole rozhodli zvyšovať povedomie u našich žiakov druhého stupňa na tému zdravý životný štýl a zdravá životospráva.

Táto akcia bola realizovaná pomocou výchovných prednášok v jednotlivých triedach druhého stupňa.. Ešte pred tým však boli žiaci zapojení do malého prieskumu pomocou krátkeho dotazníka o zdravej výžive. Pomocou nášho dotazníka sme sa snažili overiť si aké je stravovanie u naších žiakov na 2. stupni. Zaujímalo nás či sa stravujú zdravo, či preferujú vyváženú a pestrú stravu a taktiež či sa venujú nejakej pohybovej aktivite. Samozrejme dotazník bol anonymný a boli im ponúknuté otvorené aj zatvorené otázky. Žiaľ nie vštci žiaci sa zapojili do nášho dotazníka.

Zistili sme, že viac ako polovia opýtaných ráno raňajkuje a až 90% z celkového počtu si myslí, že raňajky sú veľmi dôležité. U naších žiakov bolo najviac preferované na raňajky biele pečivo a mliečne výrobky. Pri otázke koľko tekutín za deň vypijú sme sa dozvedeli, že menej ako polovica vypije 1, 5 l a menej tekutín viac ako polovica 2 litre a viac tekutín. Samozrejme nás zaujímalo aj o aké tekutiny majú naše deti záujem. Tu sme zistili, že najčastejšou odpovedou bola práve voda. Tiež bolo zaujímavé zistiť ako často žiaci uprednostňujú vo svojom jedálničku fastfoodové jedlá. Tu sme zistili, že viac ako polovica opýtaných preferuje tieto jedlá len zriedka. Iba 23% žiakov uviedlo, že iba 1 krát v týždni si dopraje tieto jedlá a iba 2,1% uviedlo, že ho jedia takmer každý deň.

Ďalšou zaujímavou otázkou bolo či vedia čo je to vlastne zdravá životospráva? Viac ako polovica odpovedí bola pozitívnych, 37% uviedlo že majú nejaké vedomosti, ale nie sú si istí či sú správne a len 6, 4% nevie o správnej životospráve vôbec nič. Nadväzne na predchádzajúcu otázku bolo či sú žiaci spokojní so svojím stravovaním alebo by chceli niečo zmeniť? Zistili sme, že až 45% je spokojných a 47, 1% je síce spokojných, ale chceli by niečo so svojím stravovaním niečo ešte spraviť a 8% žiakov je nespokojných so svojou životosprávou.

Tiež bolo zaujímavé zistiť, či je súčasťou žiakov v rámci životného štýlu aj pohyb a či sa venujú nejakej pohybovej aktivite. Tu až viac ako 80% uviedlo pozitívnu odpovedˇ. Tiež sme si overovali či súčasťou ich školskej tašky je aj desiata? Tu bolo príjemné zistiť, že až 93% si desiatu do školy nosí.

Súčasťou nášho dotazníka bolo tiež zistiť či u naších žiakov býva súčasťou ich stravovania ovocie a zelenina.? Tu sme zistili, že až 67% opýtaných žiakov má denne zaradené vo svojom jedálničku ovocie a zeleninu. Až 30% opýtaných iba niekedy a iba 2, 9% počas dňa nepreferuje žiadne ovocie a zeleninu.

Túto istú otázku sme zamerali na mlieko a mliečne výrobky. Tu sme zistili, že až 62, 4% žiakov má denne v jedálničku mliečne výrobky a zvyšok opýtaných len zriedka.

Pri poslednej zaujímavej otázke sme sa zaoberali či naši žiaci druhého stupňa navštevujú našu školskú jedáleň. Tu sme zistili, že viac ako polovica žiakov druhého stupňa navštevuje školskú jedáleň a je s ňou aj veľmi spokojná.

Zdravá životospráva detí nie len v školskom veku je základom celoživotného zdravia, preto by sme nemali podceňovať čo každý deň zjeme. Správna životospráva v školskom veku ovplyvňuje aj správanie detí a ich schopnosť sústrediť sa. Sme radi, že aj žiaci našej školy toto vedia a zúčastňujú sa mnohých výchovných prednášok práve o zdraví a zdravom životnom štýle. 

Späť na zoznam