Zdravá desiata

16. 6. 2023
ZŠ Komenského, Snina

Na našej škole sa žiaci so svojimi vyučujúcimi venujú okrem vyučovacích tém jednotlivých predmetov aj téme zdravej výživy. V spolupráci s rodičmi sa všetky triedy zapojili do výzvy " Zdravá desiata ". Žiaci si v daný deň doniesli zdravú desiatu pripravenú doma, alebo s triednymi učiteľmi v škole. Svoje farebné a lákajúce výtvory zdokumentovali fotografiami. Následne cez Edupage prebehlo hlasovanie rodičov. Tí vybrali dve triedy, ktoré boli za ich úsilie odmenené vecnou cenou - desiatovými boxami, ktoré im pripomenú neobyčajný školský deň venovaný tomu najdôležitejšiemu - ZDRAVIU. Okrem toho žiaci mohli svoju desiatu nazvať vtipným pomenovaním: napr. Shrekov sliz - avokádová nátierka, ovečkina perinka - bryndzová nátierka a pod.. Táto aktivita sa nám vydarila, niektorí žiaci ochutnali nové chute, zabavili sa a navzájom inšpirovali. A o to išlo.

Zdravá desiata 1Zdravá desiata 1Zdravá desiata 1Zdravá desiata 1Zdravá desiata 1Zdravá desiata 1Zdravá desiata 1Zdravá desiata 1Zdravá desiata 1
Späť na zoznam