Výber jedálnička - Anketa 2

24. 3. 2023
ZŠ kniežaťa Pribinu, Nitra

Výsledky ankety č. 2 Výber jedálnička
Ďakujeme všetkým žiakom, pedagógom, aj nepedagogickým zamestnancom školy, ktorí sa zúčastnili ankety, aby sa minimalizoval odpad v školskej jedálni, zefektívnil chod a v neposlednom rade, aby nám viac chutilo Nech sa páči výsledky:
 

Výber jedálnička - Anketa 2 1Výber jedálnička - Anketa 2 1Výber jedálnička - Anketa 2 1
Späť na zoznam