Výber jedálnička Anketa 1

23. 3. 2023
ZŠ kniežaťa Pribinu, Nitra

Výber jedál do školskej jedálne
Vrámci projektu Skutočne zdravá škola, zapájania žiakov, učiteľov a zamestnancov kuchyne do procesu výberu jedál,  sa žiaci aj rodičia zúčastnili ankety, čo by radi mali na tanieri v školskej jedálni. Táto anketa je súčasťou skvalitňovania a zapájania čo najväčšieho počtu stravníkov do procesu prípravy jedla v školskej jedálni. 

Výber jedálnička Anketa 1 1Výber jedálnička Anketa 1 1
Späť na zoznam