Veselé jedálničky

27. 5. 2022
MŠ Pifflova, Bratislava

Pani učiteľky sa rozprávajú s deťmi čo budú variť tety kuchárky. A keďže deti z predškolských tried sú veľmi tvorivé, povedali si, že jedálne lístky rozveselia svojimi kresbami. Kreslili zeleninu, ovocie a potraviny podľa druhu jedál uvedených v jedálnom lístku. Každý týždeň rozveselia jedálny lístok naše deti. Jedálne lístky sú uverejnené pri vstupe do MŠ, ktoré sú tri, to znamená, že každý jedálny lístok je iný – originálny.

Veselé jedálničky 1Veselé jedálničky 1
Späť na zoznam