V skratke o nás

8. 2. 2023
SMŠ AKO BUK, Prešov

Sme výchovno-vzdelávacia inštitúcia materská škola, ktorá patrí do sústavy siete škôl. Zameriavame sa na celostný rozvoj dieťaťa ( po duševnej, mentálnej i fyzickej stránke ). Cieľom našej školy je vytvorenie rodinnej atmosféry, kam deti prichádzajú s radosťou, kde učitelia rešpektujú individuálnu osobnosť dieťaťa, sú pre neho kamarátom a vzorom zároveň. Chceme deťom poskytnúť podnetné, láskyplné a priateľské prostredie bez zbytočného stresu, ktoré im umožní prežiť hravé a šťastné detstvo. 

Vyučovanie prebieha podľa štátneho vzdelávacieho programu, avšak s prvkami alternatívnych prístupov.

Nachádzame sa v obci Ľubotice, v tesnej blízkosti sídliska Sekčov v Prešove. Máme vlastnú telocvičňu, soľnú miestnosť, saunu, kuchyňu a vonkajšie ihrisko. Priestory sú vybavené ekologickým, zväčša prírodným materiálom.

 

Zameriavame sa na zdravý životný štýl. Čo to pre nás znamená? Rozvoj dieťaťa po každej stránke – duševnej, mentálnej i fyzickej. Jedno bez druhého nemá zmysel.

S detičkami  trávime čo najviac času vonku. Pobyt na čerstvom vzduchu stimuluje obranyschopnosť organizmu ,teda priaznivo vplýva na zdravie . Dieťa má prirodzený záujem byť vonku a hýbať sa, pričom kvalitnejšie dýcha, aj sa  psychicky odreaguje čo spôsobuje jeho celkový pocit šťastia. Podľa odborníkov je správne a zdravé tráviť čas vonku aj vtedy, keď je chladnejšie. Pobyt vonku v každom počasí (okrem extrémnych prípadov ) pomáha pri otužovaní a posilňovaní imunity. Počas pobytu vonku pozorujeme prírodu a jej premeny. Učíme sa, ako ju chrániť a opatrovať. Čas strávený vonku prospieva teda nielen nášmu zdraviu, ale i hlavičkám.

Škola je vybavená vlastnou kuchyňou, v ktorej pripravujeme chutné a zdravé jedlo z kvalitných, lokálnych potravín s ohľadom na sezónnosť. Samozrejmosťou je vysoký podiel čerstvej zeleniny a ovocia. Jedlo bude pripravované šetrne s ohľadom na zdravé výživové návyky. Učíme tak deti chápať, že svoje zdravie majú z veľkej časti vo svojich rukách. Praktický život si deti cvičia aktivitami ako mastenie chleba, krájanie ovocia a chystanie si pomarančových freshov.

Pripravené prostredie, na ktorom vo výchove záleží, má najlepšie predpoklady „vytiahnuť“ a zveľadiť vnútorný potenciál dieťaťa v plnosti a celkom prirodzene. ????

Zdravie detí utužujeme každodenným pobytom v soľnej miestnosti haloterapiou.  Ak nám  počasie nedovolí ísť von, zašantíme si vo vlastnej telocvični, alebo zrelaxujeme v saune.

V skratke o nás 1V skratke o nás 1V skratke o nás 1V skratke o nás 1V skratke o nás 1V skratke o nás 1V skratke o nás 1V skratke o nás 1
Späť na zoznam