Upratovanie školského areálu

12. 3. 2024
ZŠ Komenského, Svidník

Naši žiaci aktívne prispievajú k údržbe školského areálu. Upratovanie už patrí k starým rituálom, hlavne na hodinách techniky, kde sa žiaci zoznamujú s bežnými náradiami používaných v záhrade. Získavajú tak pozitívny vzťah k práci, učia sa bežným činnostiam, práci v tíme, ale aj dodržiavaniu bezpečnosti pri práci.

Upratovanie školského areálu  1Upratovanie školského areálu  1Upratovanie školského areálu  1Upratovanie školského areálu  1Upratovanie školského areálu  1Upratovanie školského areálu  1Upratovanie školského areálu  1
Späť na zoznam