Upracme Slovensko

27. 3. 2024
Spojená škola, Piešťany

Aj žiaci našej školy sa zapojili do tejto výzvy. Najskôr si zopakovali svoje vedomosti o triedení a recyklácii odpadov prostredníctvom prezentácií a krátkeho videa. Následne si ich preverili súťažným kvízom a praktickými úlohami. Potom si nasadili rukavice a pustili sa do zberu odpadu na školskom pozemku a okolo neho, ktorý triedili do vriec. Po vyčistení areálu školy sa ešte pustili do jarného strihania ovocných stromov a kríkov za asistencie uja Ľuba, ako ho naši ziaci volajú (pán Ing.Pastucha), ktorý bol ich odborným poradcom.

Upracme Slovensko 1Upracme Slovensko 1Upracme Slovensko 1Upracme Slovensko 1Upracme Slovensko 1Upracme Slovensko 1
Späť na zoznam