Ticho v školskej jedálni

18. 3. 2024
ZŠ Mudroňova, Bratislava

Jedáleň patrí preukázateľne medzi najhlučnejšie miesta v rámci škôl. Na našej škole to platí na 100%. Zároveň však platí, že jedáleň má byť miestom oddychu a pokoja na vychutnanie si obeda pre deti, aj zamestnancov. V tom hluku to však nejde.

Bohužiaľ je to tak, že spolu s veľkým počtom žiakov, ktorí sa medzi sebou rozprávajú, búchajú stoličkami a cinkajú príbormi, vzniká vysoká hladina hluku  Deti a učitelia musia zvyšovať hlas, aby ich bolo pri rozhovoroch počuť, čo vedie k ešte väčšiemu hluku v jedálni.
Ide o známy Lombardov efekt, keď má človek v hlučnom prostredí potrebu rozprávať hlasnejšie, lebo má pocit, že ho nie je počuť, a to spôsobuje ešte väčší hluk.   

Žiaci 4. C sa rozhodli zažiť ticho v jedálni. A to rovno pri obede. V rámci projektu Skutočne zdravá škola sa na poslednej vyučovacej hodine vybrali na obed a v čase, keď tam neboli iné triedy si vychutnali svoj obed. Bola to riadna zmena a veľmi si to pochvaľovali. Ku koncu obeda začali prichádzať už triedy po vyučovaní a ten narastajúci hluk bol nepríjemný. Určite by si zvykli a privítali tichšie prostredie aj iní žiaci, budeme sa snažiť na tom popracovať a namotivovať aj ostatné triedy.

Ticho v školskej jedálni 1Ticho v školskej jedálni 1Ticho v školskej jedálni 1Ticho v školskej jedálni 1Ticho v školskej jedálni 1Ticho v školskej jedálni 1Ticho v školskej jedálni 1
Späť na zoznam