Súťaž Blog mesiaca

5. 3. 2023
Skutočne zdravá škola

Milé školy!

Veľmi sa tešíme z vašich blogových príspevkov, ktoré neprestajne pribúdajú na školský blog. Radi vás za vaše blogy odmeníme, a preto sme vymysleli súťaž Blog mesiaca.

Poďme sa pozrieť na to, ako bude súťaž prebiehať.

Pravidlá súťaže:

Cieľová skupina:

Súťaž je určená pre všetky školy zapojené v programe Skutočne zdravá škola.

Téma súťaže:

Téma nie je určená. Píšte blogy tak ako doteraz. O tom, čo robíte so žiakmi počas vyučovania, ako plníte kritériá Skutočne zdravej školy alebo na akom výlete ste so žiakmi boli. Píšte príbehy a zážitky zo života školy :) Okrem inšpirácie pre ostatné školy si písaním blogov zároveň plníte bronzové kritérium B26:

Oboznamujeme iné školy, rodičov a verejnosť s našimi skúsenosťami z programu Skutočne zdravá škola.

Indikátor naplnenia kritéria - Zverejnenie príspevkov min. trikrát ročne na blogu Skutočnej zdravej školy (dátum a názov článku) doplnený o fotografie zo zrealizovaných aktivít.

Odmena:

Vždy na začiatku mesiaca vyberie koordinátorka Janka spomedzi všetkých školských blogov na našej stránke jeden víťazný.

Bližšie informácie a podmienky súťaže:

1. Do súťaže sa môže zapojiť každá škôla alebo škôlka na Slovensku, ktorá je registrovaná v programe SZŠ.

2. Blog musí byť viditeľný na našej webstránke. Môže obsahovať fotografie, avšak nie je to podmienkou.

3. Víťazný blog vyberieme vždy na začiatku nasledujúceho mesiaca. To znamená, že blogy môžete písať kedykoľvek. Do súťaže bude zaradený vždy blog z mesiaca pred výberom.

4. Čím viac blogov napíšete, tým väčšia bude šanca na výhru.

5. Hodnotenie sa bude odvíjať od dodržania témy a od myšlienky a originality blogu. Víťazné blogy budú následne zverejnené na sociálnych sieťach SZŠ.

6. Do súťaže budú zaradené všetky blogy, ktoré budú spĺňať podmienky uvedené vyššie.

Práce, ktoré nebudú spĺňať požiadavky súťaže, nebudú zaradené do hodnotiaceho procesu.

Tešíme sa na čítanie vašich blogov!

Partnerom súťaže je spoločnosť Kaufland.

     

Späť na zoznam