Športové Popoludnie a Skutočne Zdravá Škola: Informovanie Rodičov o Našom Programe

18. 6. 2024
MŠ Medňanského, Trenčín

V našej materskej škole sme nedávno usporiadali výnimočný týždeň detských radostí, ktorý pozostával z rôznych športových aktivít pri príležitosti oslave dňa MDD. Dňa 03.06. 2024 sa uskutočnilo športové popoludnie s rodičmi, ktoré prinieslo nielen zábavu, ale aj dôležité informácie o projekte Skutočne zdravá škola. Tento projekt, do ktorého sme sa s nadšením zapojili, kladie dôraz na zdravú výživu a aktívny životný štýl našich detí.

Na zadnom dvore školy sme pripravili rôzne športové aktivity, kde deti spolu s rodičmi zbierali pečiatky na jednotlivých stanovištiach. Po splnení všetkých úloh si odniesli zaslúženú medailu. Stanovištia boli nasledovné:

  • Preteky s fúrikom: Deti spolu s rodičmi pretekali, kto rýchlejšie dotlačí fúrik do cieľa.
  • Loptičková súťaž: Deti kotúľali loptičky nosom do cieľa, čo bola veľká zábava.
  • Prenášanie vajíčka: V tejto zábavnej úlohe museli deti preniesť vajíčko na lyžici bez toho, aby im spadlo.
  • Skok vo vreci: Skákali vo vreci smerom k cieľu a preukazovali svoju obratnosť a zručnosť.

Počas popoludnia mali rodičia možnosť ochutnať olovrant, ktorý bežne pripravujeme pre deti v škôlke. Pripravili sme rôzne zdravé a chutné pokrmy, ktoré ukázali rodičom, že zdravá strava môže byť aj veľmi lahodná. Jedným z najväčších hitov bola čerstvá limonáda pripravená z byliniek, ktoré sme sami vypestovali v našich záhonoch. Mäta dodala nápoju osviežujúcu chuť a ukázala, aké jednoduché a chutné môže byť využitie vlastných plodov.

Toto popoludnie nebolo len o športovaní, ale aj o budovaní komunity a spoločnom zdieľaní dôležitých hodnôt. Vidieť deti a rodičov, ako spolupracujú a tešia sa z aktivít, bolo skutočne dojímavé. Okrem zábavy sme rodičom predstavili aj náš záväzok k zdravému životnému štýlu prostredníctvom projektu Skutočne zdravá škola. Informovali sme ich o našich aktivitách a plánoch na zlepšenie výživy a pohybových aktivít detí.

Veríme, že kombináciou zábavy a vzdelávania môžeme našim deťom vštepiť základy zdravého životného štýlu, ktorý budú nasledovať aj v dospelosti. Ďakujeme všetkým rodičom a deťom za účasť a tešíme sa na ďalšie spoločné aktivity v duchu zdravého a aktívneho života!

Spoločne vytvárame prostredie, kde je zdravie a radosť na prvom mieste.

Športové Popoludnie a Skutočne Zdravá Škola: Informovanie Rodičov o Našom Programe 1Športové Popoludnie a Skutočne Zdravá Škola: Informovanie Rodičov o Našom Programe 1Športové Popoludnie a Skutočne Zdravá Škola: Informovanie Rodičov o Našom Programe 1Športové Popoludnie a Skutočne Zdravá Škola: Informovanie Rodičov o Našom Programe 1Športové Popoludnie a Skutočne Zdravá Škola: Informovanie Rodičov o Našom Programe 1Športové Popoludnie a Skutočne Zdravá Škola: Informovanie Rodičov o Našom Programe 1Športové Popoludnie a Skutočne Zdravá Škola: Informovanie Rodičov o Našom Programe 1Športové Popoludnie a Skutočne Zdravá Škola: Informovanie Rodičov o Našom Programe 1Športové Popoludnie a Skutočne Zdravá Škola: Informovanie Rodičov o Našom Programe 1Športové Popoludnie a Skutočne Zdravá Škola: Informovanie Rodičov o Našom Programe 1
Späť na zoznam