Projekt: Adoptuj kravičku - úspešní štvrtáci!

13. 6. 2022
ZŠ Záhorská Ves

Adoptuj kravičku je unikátny projekt realizovaný z prostriedkov Mliečneho fondu, do ktorého prispievajú slovenskí prvovýrobcovia a spracovatelia mlieka už od roku 2008. Novinkou od roku 2021 je zmena Adoptuj kravičku z hry pre jednotlivcov a kolektívy na zábavnú a edukatívnu školskú súťaž. 

Projekt: Adoptuj kravičku - úspešní štvrtáci! 1Projekt: Adoptuj kravičku - úspešní štvrtáci! 1Projekt: Adoptuj kravičku - úspešní štvrtáci! 1
Späť na zoznam