Predstavenie Základnej školy s materskou školou Pionierska 2, Brezno

9. 2. 2024
ZŠ s MŠ Pionierska 2, Brezno

Sme aktívna základná škola v Brezne, pod ktorú spadajú aj dve budovy materských škôl (MŠ Ul. Hradby a MŠ Ul. B. Němcovej).

Naša škola je aktívna škola - a to doslova, pretože je v koncepte Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu – Aktívna škola, v ktorej ide o komplexný prístup k pohybovým aktivitám na školách.

Už v minulosti sme sa zapojili do aktivít, ktoré súvisia so zdravým životným štýlom, konkrétne: O prírode v prírode, Strom života, Živá voda, Svet patrí prírode a v neposlednom rade Zdravá škola. Sme zapojení aj do projektov Ovocie do škôl a mliečny program.

V tomto školskom roku sme sa rozhodli zapojiť  do programu Skutočne zdravá škola, pretože nám záleží na tom, aby sme sa všetci (a nie je nás málo, naša školská jedáleň má 800 stravníkov)  skutočne zdravo, plnohodnotne a kvalitne stravovali.  Zaujíma nás kultúra stravovania, ako neplytvať potravinami a ako vytvárať čo najmenej odpadu.

Našou úlohou je vštepovať žiakom správne návyky stravovania, snažiť sa stravovať sezónne a tradične (sezónne slovenské ovocie a zelenina, strukoviny, obilniny), sladkosti nahrádzať ovocím, resp. jogurtmi, poskytnúť  žiakom rozšírenú ponuku ovocných a zeleninových šalátov vo forme pultov v jedálni a zabezpečiť žiakom denne pitný režim.

V najbližšom období sa ideme venovať pestovaniu rastlín na vyvýšených záhonoch a pestovaniu  mikrobyliniek v triedach.

Späť na zoznam