Predstavenie školy Brezová pod Bradlom

7. 4. 2022
ZŠ Dolné lúky, Brezová pod Bradlom

Do programu Skutočne zdravá škola sa zapojila aj naša škola ZŠ Brezová pod Bradlom. Naším cieľom je zvýšenie záujmu detí o svoje zdravie. Netradičnou formou, cez vlastné skúsenosti prehlbovať vedomosti žiakov o zdravom spôsobe života, o správnych návykoch vo výžive.

Vo vyučovacom procese rôznymi formami poskytujeme žiakom čo najviac informácií z oblasti zdravého stravovania. V roku 2019 sme zrealizovali projekt ZDRAVIE NA TANIERI, ktorého hlavnou aktivitou bola rekonštrukcia a modernizácia priestorov školy na vybavenie žiackej kuchynky a ďalšie podporné aktivity smerujúce k zvýšenej osvete zdravého životného štýlu. Popri vyučovacom procese sa venujeme aj projektom ako ENVIROŽVIRKO a LESNÁ UČEBŇA s priestorom na sadenie stromčekov a hmyzím domčekom

Prvou aktivitou v projekte Skutočne zdravá škola bol dotazník, ktorým sme zmonitorovali aktuálnu situáciu stravovania detí na našej škole. Spätnou väzbou na získaný prieskum bude zlepšenie stravovacích návykov detí.  

Zaujímavou zážitkovou hodinou sa mohli žiaci dozvedieť aký veľký je význam medu a jeho dlhá cesta, kým sa dostane na náš stôl. Na hodinu sme pozvali včelára, ktorý žiakom prišiel  porozprávať zaujímavosti zo sveta včiel.  Spoločenstvo včiel sa nazýva včelstvo, to už žiaci vedeli z vyučovania. Včelstvo predstavuje unikátne fungujúci a dokonale zorganizovaný organizmus. Každá včielka je od svojho včelstva závislá. Bez neho by neprežila. Včelár pravidelne kontroluje dianie v úli. Vie o matke kráľovnej či si plní svoju kráľovskú úlohu, alebo ak nestíha, či dokonca vôbec nekladie vajíčka, môže sa schyľovať k vyrojeniu celého úľa. Prípadne zistí, či sa včielky robotnice tajnou dohodou nerozhodli svoju kráľovnú vymeniť. Vtedy v plástoch nájde zaviečkovanú oveľa väčšiu bunku s larvou, ktorú pestúnky vykŕmili tou najkvalitnejšou materskou kašičkou. Počas priebežnej kontroly života v úli včelár používa tzv. dymák. Je to nádoba s tlejúcim vŕbovým práchnom. Dym z tohto práchna včielky upokojí, no napriek tomu je nevyhnutné pre svoju ochranu použiť včelárske oblečenie. Včielky sú vzácne bytosti. Robia nám obrovskú službu. Opeľujú rastlinky aby z kvetov vyrástli plody a z plodov semená. Sme odkázaní na rastlinnú úrodu, ktorá je zdrojom obživy nás ľudí, ale i ostatných živočíchov.  Okrem toho, ako bonus k tomu všetkému vytvárajú všeliek - MED o ktorý sa s nami dokážu podeliť.

Predstavenie školy Brezová pod Bradlom 1Predstavenie školy Brezová pod Bradlom 1Predstavenie školy Brezová pod Bradlom 1Predstavenie školy Brezová pod Bradlom 1Predstavenie školy Brezová pod Bradlom 1Predstavenie školy Brezová pod Bradlom 1Predstavenie školy Brezová pod Bradlom 1
Späť na zoznam