Prednáška so včelárom

25. 3. 2024
Spojená škola, Piešťany

Dnes sme na Valovej ulici privítali včelára p. RNDr. Jána Šmída. Žiakom pútavou formou porozprával o živote včiel v prírode. Vysvetlil nám, aký prínos majú pre človeka a aké sú pre spoločnosť dôležité. Spoločne sme diskutovali o ochrane včiel a prírody. Priniesol nám pozorovací úľ, ukázal nám ochranný odev a ďalšie včelárske pomôcky. Najzaujímavejšie bolo pre žiakov pozorovanie úľa. Mohli v ňom vidieť ako včielky kladú vajíčka, uskladňujú peľ a med v plástoch. Po prednáške sme sa presunuli do našej školskej záhrady, kde sme mu ukázali náš úľ pre včielky samotárky. Dostali sme veľkú pochvalu a veríme, že naša spolupráca bude pokračovať.

Prednáška so včelárom 1Prednáška so včelárom 1Prednáška so včelárom 1Prednáška so včelárom 1Prednáška so včelárom 1Prednáška so včelárom 1Prednáška so včelárom 1Prednáška so včelárom 1Prednáška so včelárom 1Prednáška so včelárom 1Prednáška so včelárom 1Prednáška so včelárom 1Prednáška so včelárom 1
Späť na zoznam