Praktický život

3. 5. 2023
SMŠ AKO BUK, Prešov

Či sme dieťa, alebo dospelý, každým dňom hneď, ako otvoríme oči, rozumieme tomu, že potrebujeme naviazať kontakt so svetom a vydať sa za novým poznávaním. Je potrebné vstať, umyť sa, najesť sa, poobliekať, obuť a zaviazať šnúrky. Učíme sa ovládať svoje telo, jeho „hrubé“, i jemné pohyby. Potrebujeme mať praktické schopnosti, ktoré nám pomôžu v sebaobsluhe a nezávislosti. Zdokonaľujeme si a žijeme svoj praktický život.

Podľa filozofie našej školy a učenia sa samostatnosti sú pre deti kľúčové nasledujúce potreby:

➡️ potreba koncentrácie,

➡️ potreba slobody aj jasných hraníc,

➡️ potreba sebauvedomenia smerujúca k nezávislosti,

➡️ maximálne sústredenie a sebadisciplína.

Takto z dieťaťa vyrastá sebavedomý a samostatný človek so správnymi hodnotami potrebnými pre život. ???? 

V našej škole AKOBUK???? si prichystáme fresh alebo desiatu sami. ???????? ???? ????️ ???? ☕

Naše školské akcie

Počas celého roka organizujeme brigády či školské akcie, do ktorých sa s nami zapájajú rodičia, napríklad sadenie na našej záhradke, projekt Vláčik Recykláčik, projekt Recyklus, deň matiek, deň otcov, deň Zeme a športový deň spojený s opekačkou a grilovačkou. Rodičia a priatelia našej školy reagujú veľmi pozitívne a tešia sa, že s nami môžu budovať jednu komunitu.

Navyše ste nás mohli počuť a vidieť na webinári Praktické príklady zo škôl II. Je dostupný zo záznamu. Sledujte naše aktivity na našom Facebooku.

Praktický život 1Praktický život 1Praktický život 1Praktický život 1Praktický život 1Praktický život 1Praktický život 1Praktický život 1Praktický život 1Praktický život 1
Späť na zoznam