Palacinky

14. 5. 2024
ZŠ Komenského, Svidník

Príprava jednoduchého jedla, ako sú napríklad palacinky si v našej školskej kuchynke žiaci veľmi obľúbili. V rámci výučby na hodinách technickej výchovy je táto činnosť veľmi žiadaná u všetkých žiakov na druhom stupni. Pracujú samostatne, len pod dozorom vyučujúceho. Žiaci sú šikovní a hneď vidieť, kto doma pomáha pri varení.

Palacinky 1Palacinky 1Palacinky 1Palacinky 1Palacinky 1Palacinky 1
Späť na zoznam