Naučme sa vážiť si vodu!

22. 3. 2024
ZŠ Pavla Dobšinského, Rimavská Sobota

Aj naša škola si aj v tento školský rok pripomenula významný deň v kalendári a tým je Deň vody. V rámci dnešného Svetového dňa vody bolo vyučovanie venované práve tejto vzácnej tekutine. Žiaci na prvom stupni v rámci vyučovacích hodín a v ŠKD sa zapojili do vodných aktivít tematickým vyučovaním formou prezentácie a kvízu, vypracovaním pracovných listov, tajničiek, interaktívnymi hrami, pokusmi s vodou, literárnou tvorbou  a zaujímavými výtvarnými aktivitami a tiež hudobnou výchovou, ktorá bola tiež veovaná vode. Rozprávali sme sa, aký nesmierny význam má voda pre všetky organizmy či už sú to zvieratá, rastliny a tiež pre nás ľudí.

Je nenahraditeľnou zložkou pitného režimu a najdôležitejšou súčasťou potravinového reťazca. Voda je kolískou života na našej planéte bez nej by život nemohol existovať. S vodou sa stretávame od svojho narodenia až do posledného dňa svojho života. Tiež sme si rozprávali o dôvodoch prečo človek potrebuje vodu, že je súčasťou nášho tela a čo všetko hrozí pri nedostatku vody a nedostatočnom pitnom režime človeka. Veľmi dôležité v rámci týchto prednášok bolo povedané ako môžme my ľudia pomôcť našej vode a pomôcť tak našej planéte a prírode. Dnešný deň vody si žiaci užili, oslávili tento významný sviatok a naučili sa vážiť si túto vzácnu tekutinu.

Naučme sa vážiť si vodu! 1Naučme sa vážiť si vodu! 1Naučme sa vážiť si vodu! 1Naučme sa vážiť si vodu! 1Naučme sa vážiť si vodu! 1Naučme sa vážiť si vodu! 1Naučme sa vážiť si vodu! 1Naučme sa vážiť si vodu! 1
Späť na zoznam