Naša materská škola

19. 2. 2023
ZŠ s MŠ, Vavrečka, Námestovo

ZDRAVÁ ŠKOLA

Skutočne zdravá škola je komplexný program zdravého školského stravovania. Snaží sa, aby si deti vážili jedlo, dokázali ho vychutnať a vedeli, odkiaľ pochádza a ako vzniká. Skutočne zdravá škola pomáha deťom v rozvoji zručností a návykov, potrebných k úspešnému a zdravému životnému štýlu. 

Program Skutočne zdravá škola pomáha vytvárať na školách a v školských jedálňach kultúru zdravého stravovania. Usiluje sa, aby školské jedálne ponúkali zdravé a chutné pokrmy pripravené z čerstvých a sezónnych produktov, ktoré nakúpili od miestnych poľnohospodárov alebo potravinárov. Chce, aby deti nielen zdravo jedli, ale aby o zdravej výžive vedeli všetko, čo je dôležité. Skutočne zdravá škola vytvára protiklad trendu “fast food = rýchleho jedla”, ktorý nebuduje žiaden vzťah k jedlu a núti akceptovať nekvalitné a nutrične nevyvážené potraviny, nevhodné pre zdravie detí a dospelých. 

Naša Vízia

Naša Základná škola s materskou školou Vavrečka sa nachádza v hornooravskej dedine Vavrečka neďaleko Oravskej priehrady. V ZŠ máme všetky 4 triedy a aj v MŠ máme taktiež 4 triedy. Našou spoločnou spoluprácu sa zameriavame na prehlbovanie citových vzťahov a rozvíjanie charakterových vlastností detí. Ponúkame deťom množstvo aktivít zameraných na rozvoj dieťaťa.

Vymedzenie vlastných cieľov smeruje k elementárnych základov a vzhľadom k zameraniu našej MŠ sa budú v aktivitách plniť okrem tradičných cieľov  aj ciele zamerané na poznávanie tradičných kultúrnych hodnôt, pestovanie kladného vzťahu k stravovacím návykom, spoznávanie zdravých potravín, uskutočnenie aktivít zameraných na zdravú výživu.

Význam školského stravovania a spôsob výživy je podmienený pomerne stabilnými rodinnými tradíciami. Zakorenené stravovacie návyky a výber potravín sa len ťažko menia. Väčšinou výživových chýb si dieťa fixuje už v detstve a prenáša ich do dospelosti. Podobne si so sebou prináša aj dispozície na niektoré ochorenia. V súvislosti s výživou okrem iných napríklad aj sklon k obezite. Práve v tomto veku má školské stravovanie významné postavenie a plní viacero úloh.

Vo zvýšenej miere chceme prostredníctvom projektu:

  • vštepovať správne návyky stravovania,
  • konzumovať širší repertoár jedál, (ktoré v maminkinej kuchyni nejedia)
  •  vrátiť  sa k tradičným potravinám ako sú obilniny, strukoviny, zelenina, ovocie, zemiaky,
  • nahradzovať sladkosti ovocím,
  • obohacovať stravu o čerstvé ovocie a zeleninu,
  • zabezpečiť denne pitný režim – počas celého dňa je k dispozícii čistá pitná voda,
  • u deti odbúrať strach z konzumácie zeleninových šalátov.
Naša materská škola 1Naša materská škola 1
Späť na zoznam