Naša cesta za bronzovým certifikátom SZŠ

20. 6. 2024
ZŠ s MŠ Pionierska 2, Brezno

Na sklonku minulého roka nás pán riaditeľ oslovil s myšlienkou, či by sme sa ako škola nezapojili do celoslovenského programu na podporu zdravého a chutného školského stravovania a zlepšenie kultúry stravovania v školách. Neboli sme prekvapení, lebo vieme, že nám všetkým na zdraví našich detí záleží. V hlave  nám však vírilo veľa otázok, boli sme plní očakávaní. Tušili sme, že sa vydávame na dlhú a neľahkú cestu.

Vytvorili sme akčný tím, ktorý sme vyskladali z deviatich členov spomedzi rodičov, pedagógov, vedenia školy, žiakov i zástupcov školskej jedálne. Na prvom zasadnutí sme si stanovili naše ciele a zahryzli sme sa do práce. Veľmi ma teší, že nám pri plnení cieľov, aj napriek tomu, že nie sú členmi akčného tímu, pomáhalo veľa ľudí, od pedagógov až po školníkov.

Našou prvoradou úlohou bolo identifikovať problémové miesta nášho školského stravovania. Využili sme na to dotazníky, ktoré poskytuje SZŠ. Po ich vyhodnotení sme konštatovali, že respondenti vnímajú stravovanie v ŠJ skôr pozitívne, ale zlepšovať toho ešte môžeme veľa. Vypočuli sme si požiadavky rodičov, detí a pedagógov a reagovali sme na ne.  V snahe priblížiť stravu deťom sme do jedálnička zaradili bryndzové halušky, ktoré deti uvádzali medzi najobľúbenejšími jedlami. Zaviedli sme týždne regionálnej kuchyne i kuchýň iných krajín. Jedálny lístok deťom prezentujeme pútavou atraktívnou formou - farebnými plagátmi. V snahe zatraktívniť nami pripravované šaláty sme zaviedli šalátové boxy. Z nich si deti  šalát naberajú sami a pracujeme na tom, aby bola aj možnosť ich väčšieho výberu.  Vedenie školy prijalo na ich prípravu novú pracovnú silu. Šaláty mali možnosť rodičia a verejnosť ochutnať počas júnového FunFestu.

Snažili sme sa pozdvihnúť aj kultúru stravovania v jedálni. Sformulovali sme Desatoro školskej jedálne, súbor pravidiel a zásad, ktoré ak budú deťmi osvojené a dodržiavané, povedú k spríjemneniu jedálenského prostredia. Žiaci 1. stupňa v ŠKD pravidlá stvárnili do piktogramov, ktoré visia na dverách a neustále ich žiakom pripomínajú. V budúcom školskom roku plánujeme aj iné zmeny...nechajte sa prekvapiťJ

Naším nemenej dôležitým cieľom v rámci programu Skutočne zdravá škola je vzdelávanie v oblasti zdravého stravovania a budovanie povedomia o význame zdravých regionálnych potravín. V súlade s plnením tohto cieľa sme zorganizovali exkurzie do breznianskej mliekarne v Rohoznej. Páni školníci vyrobili vyvýšené záhony, v ktorých od jarných mesiacov do krásy rastú bylinky, reďkovky, šaláty... V ŠKD Motýlik z nich pani vychovávateľky spolu s deťmi pripravujú chutné chlebíčky a smoothie, ktoré deťom naozaj chutia. Pre budúce sezóny sa už pomaly začína vytvárať kompost v kompostovisku pri záhonoch. 

Ako prevenciu plytvania potravinami sme do ŠJ zaviedli FOOD BOX, do ktorého deti môžu položiť prídavok k jedlu, ktorý nechcú, aby si ho naopak mohol zobrať niekto, kto má oň záujem. Deti sa tiež zapájajú do výtvarných súťaží s témou zdravého stravovania, vzdelávajú sa i pedagógovia a pani kuchárky. Mimochodom...ich prácu si nesmierne vážime, a preto o nich naša školská TV DVOJKA natočila krátke prezentačné video. https://www.youtube.com/watch?v=dmnvgIWo_ZA

Dovoľte mi, aby som sa všetkým, ktorí akokoľvek prispeli k plnenie cieľov SZŠ, úprimne poďakovala za ich prácu a pomoc. Držte nám palce, pretože v septembri budeme žiadať o bronzový certifikát SZŠ. Budeme počúvať návrhy a požiadavky rodičov a detí, všetky dobré nápady sú vítané. A nielen to. Budeme vytrvalo a usilovne pracovať, stanovovať si ďalšie a ďalšie ciele, aby sme nakoniec dosiahli splnenie toho hlavného -  zdravé a šťastné deti.

Mgr. Magda Rusková, koordinátor zdravej výživy a SZŠ pri ZŠ s MŠ Pionierska 2 Brezno

Naša cesta za bronzovým certifikátom SZŠ 1Naša cesta za bronzovým certifikátom SZŠ 1Naša cesta za bronzovým certifikátom SZŠ 1
Späť na zoznam