Marhuľové hodovanie

14. 9. 2023
MŠ Bohrova, Bratislava

Záver školského roka sa v našej materskej škole niesol v podobe marhuľového hodovania.

Pre deti a ich rodičov sme si pripravili množstvo aktivít,pričom úlohou rodičov bolo priniesť čokoľvek marhuľové - koláč (s pridaním receptov), džem, ovocná šťava a pod.

Pri jednodlivých stanovišťach sme mali pripravené úlohy - maľovanie ovocného stromu s marhuľami na veľký formát plagátu, odtláčanie rúk na plot materskej školy, výroba ovocného dezertu, skákanie na trampolínach podľa trénerky a hudby. Jedno stanovište bolo určené pre "zber" koláčikov, kde sme zapisovali recepty a nakoniec sa hlasovalo, ktorý koláčik je víťazom marhuľového hodovania.

Jeden z rodičov sa podujal na grilovanie. Akcia mala veľmi pozitívne ohlasy zo strany rodičov. Našim cieľom bolo sa stretnúť ako komunita a nadviazať vzájomné komunikácie a neformálne rozhovory, viac sa spoznať a zapojiť aj rodičov do diania materskej školy.

Marhuľové hodovanie 1Marhuľové hodovanie 1Marhuľové hodovanie 1Marhuľové hodovanie 1Marhuľové hodovanie 1Marhuľové hodovanie 1Marhuľové hodovanie 1
Späť na zoznam