Farebný týždeň zdravia

20. 5. 2024
ZŠ s MŠ Pionierska 2, Brezno

V našej škole Pionierska 2 v Brezne sme oslávili Deň zdravia formou akcie Farebný týždeň zdravia. V týždni od 8. 4. do 12. 4. 2024 sa v našich triedach uskutočnili zaujímavé aktivity, ktoré podnietili záujem žiakov o zdravú výživu a zlepšenie kvality ľudského života. Každý  deň v týždni bol zameraný na inú tému – voda, ovocie a zelenina, obilniny, mlieko, pohyb. V priebehu týchto dní prebiehalo široké spektrum aktivít a nápadov. Žiaci spievali piesne o vode, vyrábali nákupné tašky s ovocím a zeleninou, aktívne sa zapájali do rozhovorov o prezentáciách a ochutnávali zdravé výrobky. Prejavili nápaditosť pri hre s legom. Dozvedeli sa zaujímavosti o výrobe chleba a druhoch mliečnych produktov. Zábavné pohybové úlohy prebiehali na školskom dvore aj v telocvični.  Symbolike farieb sa prispôsobili žiaci nosením oblečenia k danej téme.

Farebný týždeň zdravia 1Farebný týždeň zdravia 1Farebný týždeň zdravia 1Farebný týždeň zdravia 1Farebný týždeň zdravia 1Farebný týždeň zdravia 1Farebný týždeň zdravia 1Farebný týždeň zdravia 1Farebný týždeň zdravia 1Farebný týždeň zdravia 1Farebný týždeň zdravia 1Farebný týždeň zdravia 1Farebný týždeň zdravia 1Farebný týždeň zdravia 1Farebný týždeň zdravia 1Farebný týždeň zdravia 1Farebný týždeň zdravia 1Farebný týždeň zdravia 1Farebný týždeň zdravia 1Farebný týždeň zdravia 1Farebný týždeň zdravia 1Farebný týždeň zdravia 1Farebný týždeň zdravia 1Farebný týždeň zdravia 1Farebný týždeň zdravia 1Farebný týždeň zdravia 1Farebný týždeň zdravia 1Farebný týždeň zdravia 1Farebný týždeň zdravia 1Farebný týždeň zdravia 1Farebný týždeň zdravia 1Farebný týždeň zdravia 1Farebný týždeň zdravia 1Farebný týždeň zdravia 1Farebný týždeň zdravia 1Farebný týždeň zdravia 1Farebný týždeň zdravia 1Farebný týždeň zdravia 1
Späť na zoznam