Ekologický čistič tabule

3. 5. 2024
Spojená škola, Piešťany

Dnes naši žiaci vyrobili ekologický čistič na biele tabule. S postupom na jeho výrobu sa oboznámili prostredníctvom prezentácie a názornou ukážkou . Pri jeho samotnej výrobe merali, kvapkali, voňali a premiešavali rôzne kvapaliny, zopakovali si aj premenu jednotiek. Hotový čistič naliali do pripravených fliaš označených etiketou. Spolužiakov prvého stupňa pozvali na prezentáciu vyrobeného eko čističa. Oboznámili ich s postupom výroby a významom výroby vlastných eko čistiacich prostriedkov pre ochranu prírody.

Ekologický čistič tabule 1Ekologický čistič tabule 1Ekologický čistič tabule 1Ekologický čistič tabule 1Ekologický čistič tabule 1Ekologický čistič tabule 1Ekologický čistič tabule 1Ekologický čistič tabule 1Ekologický čistič tabule 1Ekologický čistič tabule 1Ekologický čistič tabule 1Ekologický čistič tabule 1Ekologický čistič tabule 1Ekologický čistič tabule 1Ekologický čistič tabule 1
Späť na zoznam