Deň zdravej výživy

31. 10. 2022
ZŠ P. K. Hostinského, Rimavská Sobota

V pondelok 17.10.2022 si naši siedmaci na troch vyučovacích hodinách pripomenuli Svetový deň zdravej výživy. Vytvorili postery jedál, ovocia, zeleniny typických pre štáty, ktoré si vylosovali. Na plagátoch na dolnej chodbe II.stupňa nájdete i recepty nátierok zo surovín typických pre balkánske krajiny, pre Mexiko a Libanon. Okrem toho siedmaci vyrobili aj ozdoby do našej školskej jedálne v podobe rôzneho ovocia a zeleniny a nakoniec si každý siedmak vlastnoručne vyrobil jednu z najzdravších pochutín plnú vitamínov, a to pohár kapusty, ktorú si po fermentácii každý vezme domov.

Deň zdravej výživy 1Deň zdravej výživy 1Deň zdravej výživy 1Deň zdravej výživy 1Deň zdravej výživy 1Deň zdravej výživy 1Deň zdravej výživy 1Deň zdravej výživy 1Deň zdravej výživy 1Deň zdravej výživy 1Deň zdravej výživy 1Deň zdravej výživy 1Deň zdravej výživy 1Deň zdravej výživy 1
Späť na zoznam