Deň vody a zdravia

22. 4. 2024
ZŠ Komenského, Snina

V marci sme pripravili pre žiakov ku Dňu vody zážitkové vyučovanie. Žiaci mali možnosť vidieť divadielko, vyskúšať si pokusy so staršími spolužiakmi a nakoniec zasúťažiť v ochutnávke minerálnych vôd ( z daných vzoriek mali uhádnuť 1 vybraný druh ). Touto hravou formou si uvedomovali správny pitný režim, ktorý je neodmysliteľnou súčasťou zdravého životného štýlu. Naša škola spolupracuje so SOŠ Sládkovičova Snina. Okrem toho, že deviataci každý rok chodia na Deň otvorených dverí, tentoraz sme spoluprácu rozšírili a žiaci 3. roč. SOŠ pod vedením majsteriek odborného výcviku Mgr. E. Rosičovej, M. Kepičovej a predviedli svoje zručnosti a ochutnávku Ku Dňu zdravia 7.4.. Zároveň nám vysvetlili moderný spôsob varenia – souse vide, poučili nás aj o možnosti použitia náhrady bežného cukru javorového sirupu a brezového cukru.

Deň vody a zdravia 1Deň vody a zdravia 1Deň vody a zdravia 1Deň vody a zdravia 1Deň vody a zdravia 1Deň vody a zdravia 1Deň vody a zdravia 1Deň vody a zdravia 1Deň vody a zdravia 1Deň vody a zdravia 1Deň vody a zdravia 1
Späť na zoznam