Ciele programu Skutočne zdravá škola na našej škole

24. 3. 2023
ZŠ kniežaťa Pribinu, Nitra

Vznik projektu na Slovensku je reakciou na aktuálnu situáciu v oblasti verejného stravovania v štátnych stravovacích zariadeniach, ako aj na nárast civilizačných ochorení na Slovensku. Používanie nekvalitných surovín, nevyvážená strava, nárast obezity, ale aj porúch príjmu potravy, nezáujem detí o kvalitnú a vyváženú stravu, ekonomicky neefektívne vedenie kuchýň – to sú nedostatky, s ktorými sa v súčasnosti môžeme stretnúť na školách a verejnosti. O to viac si želáme, aby s našou školou sa spájali tieto body: 

  • zdravé deti
  • potravinovo gramotní ľudia
  • aktívne miestne spoločenstvá
  • udržateľné hospodárstvo
  • zdravé životné prostredie

Na našej škole vznikla Akčná skupina pre zdravé stravovanie, ktorá je zložená zo zástupcov jedálne, mestského úradu, učiteľov, žiakov a rodičov. Sú to iniciatívni ľudia, ktorým záleží na zdravom stravovaní. Za školskú jedáleň je to pani Sitárová (hlavná kuchárka) a pani Šranková (vedúca kuchyne). Z učiteľov Mgr. Valent, Mgr. Jančušová, Mgr. Kákošová, Mgr. Báreková. Za rodičov je to doc. RNDr. Tünde Juríková, PhD, MUDr. Kytlic, Ing. Katarína Kováčová a z mestského úradu Ing. Monika Reiskupová. Na zástupcov žiakov čakáme zo zástupcov školského parlamentu. J

V škole sme sa rozhodli využívať bylinkovú záhradku, ktorú máme vo vyvýšených záhonoch a týmito bylinkami budú pani kuchárky dochucovať jedlo v školskej jedálni.

Pani učiteľka Dominika Takáčová rozbehla krúžok Zdravého varenia, fotky z posledného varenia si viete pozrieť vo vestibule školy na nástenke.

V najbližších týždňoch budú môcť žiaci hlasovať za výber jedál, ktoré potom pani kuchárky zaradia do jedálnička, aj týmto spôsobom chceme pritiahnuť viac stravníkov do školskej jedálne. Druhým krokom bude hodnotenie jedla. Žiaci budú môcť zahlasovať ako im chutil školský obed na flipcharte priamo v jedálni. Pre najmenších ale aj tých väčších sa chystá obrázkový jedálniček, čiže fotky jedla, aby sme sa mohli tešiť, čo nás čaká, keďže mnohí z nás jedia nielen jazýčkom ale aj očami. J

Ešte oveľa viac zdravého aj chutného sa na našej škole chystá, budeme vás o tom pravidelne informovať.

Späť na zoznam