Chémia a ekológia

31. 5. 2023
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka, Dolný Ohaj

Netradičná chémia

Na hodinách chémie kladieme dôraz na prepojenie teórie a praxe. Chemické látky v domácnosti a dopady chemických látok na životné prostredie sú témy, ktoré sme doplnili aj laboratórnou prácou. Žiaci dostali zadanie: zrealizovať podľa vlastného návrhu pokusy s domácimi - ekologickými kozmetickými a čistiacimi prostriedkami. Osviežovače vzduchu vyrobili z domácich surovín na hodine chémie. Svoje výrobky rozdali aj do ostatných tried a tak prevoňali celú školu. Touto aktivitou splnili úlohu z programu Zatoč s odpadom - v kontakte s kožou.

Chémia a ekológia 1Chémia a ekológia 1Chémia a ekológia 1Chémia a ekológia 1Chémia a ekológia 1
Späť na zoznam