Certifikát pre našu školskú jedáleň

24. 3. 2023
ZŠ kniežaťa Pribinu, Nitra

Program Skutočne zdravá škola bol vytvorený ako rámec pre pozitívnu zmenu, aj ako nástroj pre učenie detí, odkiaľ jedlo pochádza, ako sa vyrába a pripravuje a ako má vyzerať zdravý, výživný a chutný pokrm. Pani kuchárky v školských jedálňach sú tie, ktoré túto zmenu pomáhajú realizovať.

Pani kuchárky sú srdcom celého programu - s touto myšlienkou sa úplne stotožňujeme.

Naša škola sa zúčastnila Analýzy školskej jedálne koncom školského roka 2021/22. Pani Bérešová prišla odovzdať certifikát 11.11.2022 našim pani kuchárkam. Porozprávali sa, čo im robí najväčšie starosti, ako deti jedia, príp. nejedia, ako ťažko sa učia jesť zdravo a varené jedlo, keď sa doma nevarí a pod. Pani kuchárky pripravili jedálny lístok, a žiaci, učitelia aj rodičia môžu hlasovať cez edupage, ktoré z troch vybraných jedál by chceli mať na obed.

Späť na zoznam