Beseda s našimi kuchárkami

25. 3. 2024
ZŠ Važecká, Prešov

Dátum deviaty marec patrí dňu školského stravovania. Preto sme sa rozhodli zorganizovať besedu s našimi kuchárkami. Každá trieda si vybrala svojho zástupcu, ktorý prezentoval otázky, postrehy ale aj návrhy, na ktorých sa jeho trieda dohodla. Po úvodnom ostychu sa beseda rozbehla a žiaci kládli otázky: Prečo nemáme soľničky? O koľkej chodíte do práce?

Kde nakupujete potraviny? Ako viete čo máte variť? Aké jedlo varíte najradšej? Kde končí nezjedené jedlo?......Pani kuchárky žiakom vysvetlili, že školské stravovanie má svoje určené normy a pravidlá, ktoré sa musia dodržiavať. Je určené, čo musí celotýždenný jedálniček obsahovať. Že nie je prípustné variť stále len sladké jedlá a ponúkať sladenú vodu. Žiaci si týmto stretnutím uvedomili, že práca kuchárky vôbec nie je jednoduchá. Veríme, že si ešte viac budú vážiť túto náročnú prácu. My si vážime, že pani kuchárky popri varení chutného obeda si našli čas na žiakov a ich otázky. Ďakujeme!

Beseda s našimi kuchárkami 1Beseda s našimi kuchárkami 1Beseda s našimi kuchárkami 1
Späť na zoznam