Ako sa nám darí s odpadom v školskej jedálni?

2. 7. 2024
ZŠ Nábrežie mládeže, Nitra

V júni 2023 sme na našej škole vykonali meranie odpadu v školskej jedálni spolu s anketou medzi žiakmi a učiteľmi o tom, ako im jedlo chutilo. Zároveň sme si dali záväzok množstvo odpadu do jedného roka znížiť o 10%.

Ako sa nám darilo a čo sme pre to urobili?

1. Počas školského roka 2023/24 sme sa so žiakmi veľmi veľa rozprávali o jedle aj na ranných komunitných kruhoch.

2.  Apelovali sme aj na rodičov, aby sa na tému jedla v školskej jedálni doma rozprávali. Mnohí žiaci s rodičmi si spoločne prechádzajú jedálniček na nasledujúci týždeň a majú tak jedinečnú možnosť povedať si  niečo o každom jedle, prípadne sa dopredu odhlásiť z obedu, ktoré dieťa z nejakého dôvodu nechce konzumovať.

3. Na základe dotazníka o jedlách v školskej jedálni, pani kuchárky pripravujú jedlá, ktoré sú u žiakov obľúbené ale zároveň pripravené podľa noriem.

Audit v školskej jedálni jún 2024

Tento školský rok sme z organizačných dôvodov merali odpad v školskej jedálni 2 dni a to 11. a 12. 6. Na tejto akcii sa zúčastnilo 10 žiakov akčného tímu Skutočne zdravej školy. O 11tej hodine ich privítala v zázemí školskej jedálne p. vedúca, ktorá im po roku zopakovala ako sa správať a čo robiť na miestach, kde sa spracúvava jedlo z obedov. Dvaja žiaci s pani kuchárkami merali množstvo odpadu a ďalších osem žiakov malo na starosti anketu medzi žiakmi o obede v aktuálny deň priamo v priestoroch jedálne.

Výsledky:

11. 6. 2024:

- 704 stravníkov

- 90,18 kg nedojedeného a neprevzatého jedla

- 128 g nedojedeného a neprevzatého jedla na 1 stravníka

12. 6. 2024

- 692 stravníkov

- 61,52 kg nedojedeného a neprevzatého jedla

- 88,9 g nedojedeného a neprevzatého jedla na 1 stravníka

Na rozdiel od minulého roka, kde sme mali priemerne  154, 6 kg odpadu na deň sme si výrazne polepšili. Teší nás, že náš cieľ znížiť odpad v školskej jedálni aspoň o 10%, sa nám podarilo prekonať a odpadu v školskej jedálni ubúda. V priložených grafov nájdete aj výsledky ankety ohľadom uvarených obedov medzi stravníkmi. Dúfame, že aj naďalej budeme pokračovať  v trende znižovania množstva odpadu v našej jedálni.

11. 6. 2024

Ako sa nám darí s odpadom v školskej jedálni? 1Ako sa nám darí s odpadom v školskej jedálni? 1Ako sa nám darí s odpadom v školskej jedálni? 1Ako sa nám darí s odpadom v školskej jedálni? 1
Späť na zoznam