Zelený región 2022

14. 6. 2022
ZŠ Záhorská Ves

Z projektu Nadácie BVS: Zelený región 2022 získala naša škola grant v hodnote 500€ na nákup a výsadbu vhodných druhov zelene, najmä drevín. Vysadené dreviny budú skrášľovať školský areál, žiakom poskytnú príjemné miesto na oddych i výučbu v tieni a prebudia v žiakoch záujem o životné prostredie.

Zelený región 2022 1Zelený región 2022 1Zelený región 2022 1
Späť na zoznam