Svetový deň – pohybom k zdraviu

10. 5. 2024
ZŠ Mudroňova, Bratislava

Svetový deň – pohybom k zdraviu bol vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) v roku 2002 a oslavuje sa od roku 2003. Poukazuje na problém pohodlného sedavého spôsobu života a z toho plynúceho vzrastajúceho počtu chronických ochorení spôsobených nezdravou výživou a nedostatkom pohybu. Cieľom tohto dňa je zvýšenie verejného povedomia o zdravom životnom štýle založeného na dostatku primeraného pohybu. Ani deti v ŠKD nechceli ostať bez pohybu. Každý si nasiel svoju aktivitu a užili si to.  Dokonca ani deti na výlete v Brne nezahálali, po meste sa pohybovali pešo :) A deti samozrjeme neostali pri pohybe len v tento deň. 

Svetový deň – pohybom k zdraviu 1Svetový deň – pohybom k zdraviu 1Svetový deň – pohybom k zdraviu 1Svetový deň – pohybom k zdraviu 1Svetový deň – pohybom k zdraviu 1Svetový deň – pohybom k zdraviu 1Svetový deň – pohybom k zdraviu 1Svetový deň – pohybom k zdraviu 1Svetový deň – pohybom k zdraviu 1
Späť na zoznam