Spracovanie mlieka z regionálnej farmy

17. 5. 2024
ZŠ s MŠ Pionierska 2, Brezno

Žiaci 1. ročníka z Pionierskej 2, Brezno sa zúčastnili exkurzie v regionálnej mliekárni v Podkoreňovej vybudovanej na farme, kde spracúvajú surové kravské mlieko na mliečne výrobky Agravital. Žiaci mali možnosť prejsť sa priestormi mliekárne a vidieť, čo sa deje s mliekom po podojení, ako sa pasterizuje mlieko, plnia sa jogurty a vyrába sa maslo. Vidieť dojnice kŕmené kvalitnými krmivami a tešiť sa z pohladkania malých teliatok bolo taktiež krásnym zážitkom. Deti majú radi zdravé mliečko s vysokým podielom bielkovín a tukov a radi si pochutnávajú aj na jogurtoch a jogurtových nápojoch. Veľké poďakovanie patrí pánovi riaditeľovi Ing. Petrovi Lukáčovi a celému kolektívu mliekárne za to, že nám umožnili získať množstvo zaujímavých informácií z oblasti mliečnej výroby. Exkurzia bola pre žiakov pútavá s kvalitným odborným výkladom. Pri odchode dostal každý žiak mliečnu pozornosť – jogurt a pochutnal si na syrových nitiach.  Zo srdca ďakujeme za to, že v našom regióne existuje mliekáreň, v ktorej pracujú zamestnanci s láskou a zanietením.

Spracovanie mlieka z regionálnej farmy 1Spracovanie mlieka z regionálnej farmy 1Spracovanie mlieka z regionálnej farmy 1Spracovanie mlieka z regionálnej farmy 1Spracovanie mlieka z regionálnej farmy 1Spracovanie mlieka z regionálnej farmy 1Spracovanie mlieka z regionálnej farmy 1Spracovanie mlieka z regionálnej farmy 1Spracovanie mlieka z regionálnej farmy 1Spracovanie mlieka z regionálnej farmy 1Spracovanie mlieka z regionálnej farmy 1Spracovanie mlieka z regionálnej farmy 1Spracovanie mlieka z regionálnej farmy 1Spracovanie mlieka z regionálnej farmy 1Spracovanie mlieka z regionálnej farmy 1Spracovanie mlieka z regionálnej farmy 1Spracovanie mlieka z regionálnej farmy 1Spracovanie mlieka z regionálnej farmy 1Spracovanie mlieka z regionálnej farmy 1
Späť na zoznam