Predstavenie našich aktivít v školskom roku 2021/22

7. 5. 2023
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka, Dolný Ohaj

V roku 2019  sme získali dotáciu z MŠVVaŠ  na projekt "Zdravie na tanieri", v rámci ktorého sa na našej ZŠ uskutočnilo množstvo aktivít. V areáli našej ZŠ sa nachádza školská eko-učebňa s eko-záhradkou, na ktorú sme získali financie z projektu Enviroprojekt. Máme v nej vysadené ovocné stromy, kríky a bylinky. Aktívna práca našich žiakov a pedagógov už priniesla doslova prvé ovocie - na vianočných trhoch sme ponúkali džem z plodov našej eko-záhrady. Na jeseň sa vďaka aktívnej pomoci nášho pána riaditeľa, pána starostu, nášho pedagóga a rodičov sa podarilo vysadiť a oplotiť ovocný sad v areáli našej ZŠ. V aktivitách chceme pokračovať, plánujeme pri ZŠ zriadiť mini ZOO s domácimi zvieratami, aj naďalej chceme mať  "zdravie na tanieri" z našej eko-záhrady a po čase aj z ovocného sadu, chceme aj naďalej napredovať, vzdelávať sa a byť aktívni, preto sa chceme stať "Skutočne zdravou školou".

ŠKOLSKÝ ROK 2021/22

Naše škola dlhodobo vyvíja aktivity s kultúrou stravovania:

- exkurzie - PD Dolný Ohaj, Mlyn Dolný Ohaj, Pekáreň Nové Zámky, OD Nové Zámky
- mimoškolská činnosť - krúžok Zdravý životný štýl
- aktivity v rámci projektu Hovorme o jedle
- prednášky o zdravom životnom štýle a kultúre stolovania
- prezentácie v rámci projektu Chceme zdravo žiť
- v rámci vyučovacích hodín v predmete Environmentálna výchova žiaci a vyučujúci pracujú v eko-záhrade, teoretická časť výučby sa koná v 
   eko-učebni
V školskom roku 2021/22 sme sa zapojili do troch projektov, ktorými rozvíjame kladný vplyv žiakov na svoje prostredie a svoje zdravie. 

September 2021

-Školsky rok sme začali úpravou školského areálu????????????????????????Envirodeň sa vydaril????vyčistili sme záhony, kde rastú kvety, bylinky a drobné ovocie J

 - Výstava ovocia a zeleniny ????????????????????????

-"Cez pole k láske k športu", pri príležitosti Európskeho týždňa športu. Sme veľmi radi, že žiaci a žiačky prežili deň plný športu a zase spravili niečo pozitívne pre svoje zdravie.

- "Do školy na bicykli"  je kampaň, ktorá sa snaží rozhýbať deti a tým utužovať ich zdravie. Podstata celej súťaže spočíva v každodennej dochádzke na bicykli do školy,

-Medzitriedny florbalový turnaj. Toto podujatie sa uskutočnilo za finančnej podpory nitrianskeho samosprávneho kraja, ktorému ďakujeme za finančný príspevok na nákup florbalovej výstroje pre naše žiačky a žiakov.

Október 2021

-Hovorme o jedle- Zelenina, ovocie, orechy z našich sadov- 4. ročník ????????Po úvodnej prezentácii si žiaci v kvíze preverili svoje vedomosti o ovocí a zelenine. V ďalšej časti preukázali svoju tvorivosť a fantáziu pri tvorbe Ovocníčkov ????????????????????a nezabudli ani na našich mladších spolužiakov, ktorým pripravili ovocno- zeleninové pochúťky ????????????Hovorme o jedle - Mäso, hydina, ryby, vajcia, strukoviny ????????1. ročník

- Hovorme o jedle???????????????? 8. ročník s vybranou dennou témou: Príliš dobré na vyhodenie - stop plytvaniu potravinami.Zhotovili “informačné desatoro” o tom, ako predchádzať plytvaniu potravinami, z ovocia z našich sadov si upiekli chutný koláč a zvyšky umiestnili do kŕmidiel pre vtáčiky, ktoré si zhotovili recyklovaním plastových fliaš????????????????????????

Hovorme o jedle???????????????? Kompostujeme kuchynský odpad 5. ročník Na začiatku aktivity sa žiaci oboznamovali s triedením a kompostovaním kuchynského odpadu, na základe čoho vytvorili skupinové projekty - Čo patrí a nepatrí do kompostu.V závere aktivity na školskom dvore vytvorili svoj prvý kompost.????????


 - Hovorme o jedle v 6.ročníku: AKTIVITY:  Recyklujeme kuchynský odpad???? Triedna výstavka ovocia a zeleniny z vlastnej záhrady nám ponúkla tému BIOODPAD a čo s ním????? AKO SA DAJÚ POUŽIŤ OBALY OD POTRAVÍN?

Ako sme si upiekli ovocný koláčik ???? samozrejeme, použili sme domáce suroviny (vajíčka a ovocie)

Halloweenské vyučovanie ???????? a maškrtenie strašidelných koláčikov od mamičky

November 2021

Žiaci primárneho vzdelávania sa zúčastnili základného plaveckeho výcviku v Nových Zámkoch.

December 2021

Žiaci deviateho ročníka pripravili rozhlasovú reláciu k Svetovému dňu boja proti AIDS- Tento vírus je vírus nedostatku ľudskej imunity, napadá imunitný systém človeka a tak znižuje jeho obranyschopnosť voči ochoreniam. Tým, že je imunitný systém slabší, človek ľahšie podľahne iným ochoreniam, baktériám a vírusom.

Fotografická súťaž OČAMI GURMÁNA. Víťazom celoslovenského kola súťaže Očami gurmána s témou Zelenina, ovocie, orechy z našich sadov je David Kováč zo 6. ročníka. Srdečne blahoželáme prajeme ešte veľa pekných fotografií.

-Aj na našej škole chodil Mikuláš a rozdával deťom dary sledkosti a ovocie.

Späť na zoznam