Poďakovanie za pracovné zošity pre našich žiakov od spoločnosti Kaufland

19. 3. 2024
ZŠ Važecká, Prešov

Pred niekoľkými dňami sme získali jedinečné pracovné zošity pre žiakov, ktoré vytvorila spoločnosť Kaufland v spolupráci so Skutočne zdravou školou o.z. a O.Z. Free Food. Tieto boli

distribuované do našej školy úplne zdarma. Spoločnosť Kaufland je dlhodobým partnerom a podporovateľom projektu Skutočne zdravá škola. Spoločne preto tento rok pripravili aj pracovné zošity pre žiakov 1. a 2.stupňa na tému „Neplytvania potravinami“. Zošity sú plné jedlých aktivít, ktoré žiakov zoznámia s problematikou plytvania potravinami. Veríme, že práca s pracovnými zošitmi bude pre žiakov zaujímavá a nadobudnú nové vedomosti o tejto

problematike. Ďakujeme spoločnosti Kaufland a Skutočne zdravej škole!

Poďakovanie za pracovné zošity pre našich žiakov od spoločnosti Kaufland 1Poďakovanie za pracovné zošity pre našich žiakov od spoločnosti Kaufland 1Poďakovanie za pracovné zošity pre našich žiakov od spoločnosti Kaufland 1Poďakovanie za pracovné zošity pre našich žiakov od spoločnosti Kaufland 1Poďakovanie za pracovné zošity pre našich žiakov od spoločnosti Kaufland 1Poďakovanie za pracovné zošity pre našich žiakov od spoločnosti Kaufland 1Poďakovanie za pracovné zošity pre našich žiakov od spoločnosti Kaufland 1Poďakovanie za pracovné zošity pre našich žiakov od spoločnosti Kaufland 1Poďakovanie za pracovné zošity pre našich žiakov od spoločnosti Kaufland 1Poďakovanie za pracovné zošity pre našich žiakov od spoločnosti Kaufland 1
Späť na zoznam