Návšteva mliečnej farmy, Stepping, Dánsko

15. 4. 2024
ZŠ Mudroňova, Bratislava

Počas pobytu v Dánsku v rámci projektu Erasmus+ sme 12.4.2024 navštívili  mliečnu farmu v Steppingu. V moderných priestoroch malej rodinnej farmy sme sa mali možnosť oboznámiť s tým, ako prebieha kompletná starostlivosť o cca 200 hospodárskych zvierat - príprava krmiva, kŕmenie, čistenie priestorov, veterinárna starostlivosť, starostlivosť o teliatka a dospelé dojnice. Nové automatizované dojacie zariadenie výrazne zjednodušilo celý proces dojenia. Farma využíva nielen moderné technologické vybavenie, ale kladie aj veľký dôraz na ekológiu a  trvalú udržateľnosť.

Návšteva mliečnej farmy, Stepping, Dánsko 1Návšteva mliečnej farmy, Stepping, Dánsko 1Návšteva mliečnej farmy, Stepping, Dánsko 1Návšteva mliečnej farmy, Stepping, Dánsko 1Návšteva mliečnej farmy, Stepping, Dánsko 1
Školský blog
Späť na zoznam