Naša škola

1. 6. 2023
ŠZŠ Kollárova, Holíč

ŠZŠ v Holíči je škola s bohatou históriou a dlhoročnou tradíciou v oblasti výchovy a vzdelávania, v ktorej sa realizujú moderné formy vyučovania. História školy sa píše už od roku 1950. V súčasnosti ju navštevuje 91 žiakov. Škola je vnútorne diferencovaná na varianty A, B, C. V A variante sú začlenení žiaci s intelektom v pásme ľahkého mentálneho postihnutia, v B variante žiaci s intelektom v strednom pásme mentálneho postihnutia a do C variantu sú začlenení žiaci s ťažkým viacnásobným postihnutím. Vzhľadom na zloženie a postihnutie žiakov našej školy sa zameriavame na všestranný rozvoj osobnosti každého žiaka a poskytujeme mu primerané vzdelanie vzhľadom k jeho postihnutiu. Sme škola, ktorá sa zapája do rôznych aktivít s tematikou zdravého životného štýlu. Záleží nám na životnom prostredí a uvedomujeme si zodpovednosť za jeho ochranu. Učíme našich žiakov triediť odpad a vážiť si prírodné zdroje. Snažíme sa maximálne recyklovať a dávať starým veciam nový život. Vo svojej práci uplatňujeme princípy zážitkovej pedagogiky, pri ktorej žiaci najlepšie nadobúdajú nové skúsenosti a návyky prostredníctvom prežitých zážitkov. Naša škola je malá, ale milá. Máme kuchynku s jedálňou, kde sa žiaci učia variť a pripravovať zdravé jedlá. Niekoľkokrát do mesiaca realizujeme rôzne prezentácie s témou zdravého životného štýlu. Za školou sa nachádza školská záhrada, kde sa naši žiaci učia pestovať rôzne plodiny a bylinky. Každý deň sa naši žiaci učia, ako sa starať nie len o seba a svoje zdravie, ale aj o svoje okolie.

Začiatkom mája 2023 sme sa zapojili do programu Skutočne zdravá škola. Navštívila nás regionálna koordinátorka Dianka Sojková, ktorá nás oboznámila s princípmi programu. Založili sme si akčnú skupinu zloženú z pedagógov, žiakov a ich rodičov. Hlavným cieľom našej akčnej skupiny je prehlbovať u našich žiakov a ich rodičov záujem o svoje zdravie.

Naša škola 1
Späť na zoznam