Environmentálna výchova a exkurzie

9. 3. 2023
SMŠ AKO BUK, Prešov

Všetci sme deti prírody. A od malička sa to človek musí učiť poznávať. Určite sa naučí milovať, chrániť, rozumne využívať a byť skutočne kreatívnou, a nie deštruktívnou súčasťou sveta. Všetko začína v detstve. S ekovýchovou by sa malo začať čo najskôr, keď je srdce dieťaťa najviac otvorené dobru.

Naša škôlka spolupracuje s rôznymi organizáciami, ako sú napríklad: farma, pestovatelia a chovatelia, ZOO, lesníci a rôzny ľudia, ktorí sa zaoberajú starostlivosťou o prírodu. V záujme poznania detí je potrebné správne usmerniť proces oboznamovania sa s ním. Pri stanovovaní rôznych kognitívnych úloh pre dieťa by sa dospelý mal snažiť, aby jeho pozorovania boli zaujímavé a aby sa ubezpečil, že sa dosiahne cieľ. Nezávislé pozorovania predškoláka môžu byť neúplné. Vo všetkých prípadoch treba dieťa vypočuť, pomôcť mu správne povedať a pomenovať, čo videl. Zvlášť dôležité je počuť jeho odpovede na položené otázky.

Aby vedomosti nezostali batožinou odtrhnutou od života, ale prispeli k rozvoju myslenia a cítenia, je potrebné pri práci s deťmi dodržiavať istý záujem. Pozorovania a úvahy musia byť spojené s praktickými činnosťami dieťaťa. Môže to byť nielen práca, ale aj vizuálna aktivita, experimenty a exkurzie, ako to bolo v našom prípade - návšteva farmy, kde sa deti učili o živote kozy, mlieku a jeho spracovaní. Výsledok, nech už to dopadne akokoľvek, dieťatko určite uspokojí.

Ako naše deti vyrastú, je len na nás. Musíme učiť deti, že dary prírody nie sú len prevzaté z prírody, ale aj musíme sa oňu starať, chrániť a zveľaďovať naše bohatstvo. Naučiť deti zbytočne netrhať kvety, nelámať kríky, nekaziť stromy. Učte sa deti starať sa o hmyz, vtáky, zvieratá. Systematicky vysvetľovať vzťah príroda a človek - oceniť krásu prostredia prírody, vzdelávať v téme prístupu k chlebu a iným výrobkom, k vode a elektrine. Učiť ich recyklovať, nevyhadzovať jedlo a žiť zdravo a udržateľne.
 

Environmentálna výchova a exkurzie 1Environmentálna výchova a exkurzie 1Environmentálna výchova a exkurzie 1Environmentálna výchova a exkurzie 1Environmentálna výchova a exkurzie 1Environmentálna výchova a exkurzie 1
Späť na zoznam