Čo všetko sme ešte zažili

16. 5. 2023
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka, Dolný Ohaj

Január 2023

Trojkráľového stolno-tenisového turnaja sa zúčastnili aj žiaci a žiačky našej školy.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=714206426842076&set=pcb.714206633508722

Február 2023

Apple crumble-zážitkové vyučovanie na hodine Anglického jazyka:CLIL metóda v praxi, ✔️ ???? ????  https://www.facebook.com/photo/?fbid=737528584509860&set=pcb.737528667843185

Welsh"rabbit"-zážitkové učenie sa na hodine anglického jazyka, metóda CLiL, kazdy siedmak pozná tieto 2 recepty z našej učebnice. ✔️ ???? ???? ????

https://www.facebook.com/photo/?fbid=738347921094593&set=pcb.738348717761180

Fašiangové vyučovanie???? ???? ????

Dnešný vyučovací deň bol pre žiakov 2.stupňa trošku netradič????‍♀️ - plný zábavy, smiechu, sladučkých maškŕt…???? ???? ???? Nechýbala ani ochutnávka sladkých šišiek a koláčikov, ktoré pre žiakov s láskou pripravili pani učiteľky a zábava, spev, tanec, tanečné súťaže…???? ???? ????‍♀️

https://www.facebook.com/photo/?fbid=745796197016432&set=pcb.745804883682230

Lyžiarsky výchovno-vzdelávací kurz 2022/2023 máme úspešne za sebou. Všetci sme živí a zdraví. Vraciame sa domov unavení a niektorí doudieraní. To všetko ale patrí k športu… S radosťou konštatujeme, že všetci sa naučili lyžovať. Našli sa aj takí, ktorí lyžovali na čiernej zjazdovke a dokonca aj takí, čo v pondelok stáli prvýkrát na lyžiach. Sme veľmi hrdí na našich žiakov a žiačky a tešíme sa na ďalšie spoločné zážitky ⛷️ ⛷️ ⛷️ ⛷️ ⛷️ ⛷️

https://www.facebook.com/photo/?fbid=748887623373956&set=pcb.748890260040359

Marec 2023

S radosťou oznamujeme, že ihrisko je dokončené! Potrebovali sme 10 litrov modrej farby, 130 metrov ochrannej siete, 500 karabín, 500 sťahovacích pások, nové dosky a siete na basketbalové koše, nové drevené časti futbalových brán a veľmi veľa usilovnej práce, s ktorou nám výrazne pomohli naši žiaci a naše žiačky. ???? Sme veľmi radi, že odteraz budeme na ihrisku športovať bezpečne a bez obáv, že sa prihodí úraz.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=767550538174331&set=pcb.767551328174252

hotovo:  https://www.facebook.com/100047581762097/videos/2890965181033582

Školská výzva:  Zajtra je ten dôležitý deň 22.marec Deň vody

Pripomeňme si ho aj v našej škole

1. Príďme do školy oblečení vo farbe vody

2. Prinesme si na pitie len čistú vodu

3. Pripime si so spolužiakmi čistou vodou na zdravie našej planéty

4. Na lístok napíšeme – nakreslíme odkaz pre našu planétu

22.marec je Deň vody

Dnešný deň bol pre našich žiakov spestrený aktivitami, ktorými si pripomenuli dôležitosť vody. Oblečenie ladené do odtieňov modrej farby, rozhlasová relácia, prezentácie, hádanky, kvízy, rozprávky, básničky…to všetko sme stihli, aby sme vedeli ako to s tou vodou je... Nakoniec sme vytvorili veľký spoločný plagát s odkazmi pre našu Zem a pripili sme si čistou vodou na zdravie našej planéty.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=770970094499042&set=a.605225761073477

Apríl 2023

Mali sme u nás v škole vzácnu návštevu. Max bol Sokol pestrý, Vojto - Výr africký, Rúfus - Plamienka driemavá a Džingischán - Orol skalný. Priviezli nám ich ukázať sokoliari majstra Vagana až z ďalekej Starej Ľubovne. Na začiatku si žiaci a žiačky zopakovali vedomosti zo života zvieratiek v lese. Možno poprvýkrát sa im do rúk dostali vypreparované kože líšky, jazveca, kuny a parohy resp. rohy jeleňa, daniela a srnca. Najväčším zážitkom však bolo keď im ponad hlavy prelietal Výr africký Vojto alebo keď si mohli pohladiť Plamienku driemavú Rúfusa a Orla skalného Džingischána. Na takéto zážitky sa nezabúda do konca života a preto sme radi, že k nám sokoliari zavítali. ???? ???? Foto nájdete na našom FB.

Deň narcisov (20.4.) je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine. Tento rok sa koná už 27. krát. Význam tohto dňa sme si pripomenuli rozhlasovou reláciou a zbierkou. Zapojili nielen žiaci základnej a materskej školy, zamestnanci a klienti domu seniorov, ale aj mnohí občania našej obce. Tento rok sme vyzbierali 471,10 €. Ďakujeme, že vidíte život aj z inej strany ❤️ Foto nájdete na našom FB.

???? Deň Zeme???? (22.4.) Celý deň sme sa venovali rôznym aktivitám. Vysiali sme rastlinky???? ????

Späť na zoznam