Prihláste sa do programu Skutočne zdravá škola

Vytvorte pre seba a svoju školu zdravšie prostredie pre vaše každodenné aktivity.
Pridajte sa tak k ďalším školám, ktoré už program Skutočne zdravá škola realizujú v Českej republike. 
Naplňovanie bronzových, strieborných a zlatých kritérií zlepší stravovanie, obohatí vzdelávací program vašej školy a pomôže vašim žiakom získať zdravé stravovacie návyky pre šťastný budúci život.

Čo musíte urobiť, aby bola vaša škola Skutečne zdravá škola?

Vyplnenie registračného formulára je podmienkou na zaradenie vašej školy do programu Skutočne zdravá škola. Registráciou získate prístup k on-line Zdrojom, ktoré vám pomôžu plniť kritéria Programu.

Registračný formulár do programu

Hlavné kontaktné informácie na osobu, ktorá bude program vo vašej škole zastrešovať

Informácie o škole

Ďalšie informácie o škole

Zriaďovateľ školy

Informácie o školskom stravovaní

Kontaktné informácie na vedúceho školského stravovania vo vašej škole

Prečo sa chcete stať Skutočne zdravou školou

Kontaktné informácie na registrujúcu osobu

Registráciou a odoslaním údajov súhlasí vedenie školy s realizáciou Programu Skutočne zdravej školy na škole a ďalej súhlasí, aby Jeminé o. z. zpracovala údaje v potrebnom rozsahu pre účely využívania služieb programu Skutočne zdravá škola a to c súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.