Ponuka vzdelávacích programov pre učiteľov

Na farmu! Vzdelávacie exkurzie na poľnohospodársky statok v regióne školy

Vezmite deti a žiakov a ukážte im ako to vyzerá na statku, dajte im ochutnať na slnku dozreté dobroty. Pomôžete im poznať, odkiaľ potraviny naozaj pochádzajú. Navyše im umožníte úžasný zážitok, z ktorého si odnesú dlhotrvajúce spomienky. Odvďačia sa vám veľkým zápalom a ani nespoznajú, že sa učia.

Aktivita pozostáva z:

 • Zoznámenie a plánovanie: Lektor predstaví sadu materiálov, ktoré vám uľahčia proces plánovania a organizovania výletu na farmu. Materiály zahŕňajú všetko od návodu na informačné stretnutie s farmárom, dôležité bezpečnostné a zdravotné upozornenia, zaujímavé aktivity, ktoré môžete s deťmi na farme robiť a otázky, ktoré môžu žiaci alebo učitelia poľnohospodári položiť, až po aktivity, ktoré váš výlet zhodnotia späť v triede. Lektor tiež predstaví výukové aktivity z témy Príbehy jedla, ktoré môžete realizovať pred samotnou exkurziou. Spoločne vyberiete vhodnú farmu v okolí a zvolíte termín akcie.
 • Praktická časť: Výlet na farmu: zabezpečenie dopravy a vzdelávacích aktivít na farme, zodpovedajúce veku detí a žiakov. Zabezpečenie občerstvenia.

Poskytnuté materiály

Vzory vzdelávacích metodík a návodov, ktoré je možné kopírovať alebo stiahnuť z webu.

Podpora po exkurzii

Podpora pri nadviazaní dlhodobej spolupráce s farmárom pre vzdelávacie účely aj pre účely dodávok surovín do školskej jedálne.

Aké kritériá program ŠZŠ exkurziou naplníte:

 • B18 Výučba o jedle, zásadách udržateľnosti v oblasti poľnohospodárstva a zásadách zdravej výživy je súčasťou školského vzdelávacieho programu.
 • B21 V rámci výučby organizujeme každoročné návštevy fariem.

Organizácia:

Doba trvania: celodenný alebo poldenný výlet

Miesto konania: vopred vybraná farma v regióne vašej školy

Cena: odvíja sa od nákladov na dopravu v závislosti od počtu účastníkov a vzdialenosti, od výšky odmeny farmárovi a nákladov na občerstvenie. Cena bude upresnená po odsúhlasení konkrétnej podoby exkurzie.

Objednávka semináru: pre objednávku tohoto semináru prosím napíšte na info@skutocnezdravaskola.sk. 

Školský farmársky deň na vašej škole

Hlavnou témou projektového školského farmárskeho dňa je jedlo a jeho cesta z farmy na stôl. Tému je možné doplniť o ďalšie aktivity súvisiace so zdravým životným štýlom a udržateľnou ekonomikou.

Cieľom je rozvíjať a upevniť u žiakov vedomosti a zručnosti, ktoré povedú k zdravému stravovaniu, záujmu o zdravú výživu, šetrnému a zodpovednému nakupovaniu a podporia miestnu udržateľnú ekonomiku i tradície.

Žiaci v spolupráci so svojimi učiteľmi naplánujú, pripravia, propagujú a realizujú tematický projektový deň a výsledky svojho školského projektu predstavia rodičom, partnerom aj miestnej komunite.

Aktivita pozostáva z:

 • Zoznámenie a plánovanie: Pomôžeme vám zorganizovať projektový deň pre celú školu týkajúci sa tematických okruhov: miestna udržateľná ekonomika, zdravé jedlo, zdravý životný štýl, príbehy jedla, environmentálne postoje a hodnoty a vzťah k miestu. Školský farmársky deň môže byť vyústením niekoľkotýždňového projektu a môže zahŕňať tiež školské farmárske trhy. Lektor predstaví sadu materiálov, ktoré vám uľahčia proces plánovania a organizácie projektového dňa a metodiky projektu Školské farmárske trhy. Predstavíme skúsenosti ďalších škôl, ktoré už podobné akcie realizovali.
 • Prípravná fáza: Pomôžeme vám vybrať vhodné aktivity pre projektový deň, zodpovedajúce veku žiakov. Pomôžeme zabezpečiť poľnohospodárov alebo výrobcov / remeselníkov z regiónu. Pomôžeme vám s realizáciou prípravných prác, informovaním okolia školy a propagáciou podujatia. V spolupráci so školskou jedálňou a rodičmi / žiakmi pomôžeme so zaistením občerstvenia z produktov od miestnych producentov. Pomôžeme s komunikáciou so zriaďovateľom školy, miestnymi združeniami a organizáciami, ktoré by mohli na podujatie finančne prispieť.
 • Realizácia: Na mieste pomôžeme s koordináciou aktivít projektového dňa. Pomôžeme s fotodokumentáciou.

Poskytnuté materiály

Vzory vzdelávacích metodík a návodov, ktoré je možné kopírovať alebo stiahnuť z webu.

Aké kritériá program ŠZŠ exkurziou naplníte:

 • B18 Výučba o jedle, zásadách udržateľnosti v oblasti poľnohospodárstva a zásadách zdravej.
 • B22 Každoročne organizujeme pre žiakov, rodičov a verejnosť akcie na tému zdravé stravovanie.
 • B23 Aktívne sa snažíme zapojiť rodičov žiakov a verejnosť do našich pestovateľských a kulinárskych aktivít.
 • B24 Naše skúsenosti z programu Skutočne zdravá škola zdieľame s ostatnými školami, rodičmi a verejnosťou.

Organizácia:

Doba trvania: celodenná alebo poldenná akcia

Miesto konania: školská záhrada, školské ihriská, priestory školy či školská telocvičňa.

Cena: 140 EUR – odmena lektorovi za organizáciu, prípravu a plánovanie. Cena nezahŕňa náklady na vlastný farmársky trh či náklady na občerstvenie a a prepravu detí.   

Objednávka semináru: pre objednávku tohoto semináru prosím napíšte na info@skutocnezdravaskola.sk. 

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Dalším používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s ukládáním souborů cookies. Více informací Méně informací