Unikátny prieskum Skutočne zdravej školy o vzťahu detí základných a stredných škôl k zdravému životnému štýlu a stravovaniu

Rýchle tempo životného štýlu odvracia pozornosť od nástrah, ktoré so sebou prináša.

Skutočne zdravá škola o.z. sa rozhodlo realizovať prieskum, ktorého výsledky a zistenia budú nápomocné k budovaniu vzťahu k vyváženej a kvalitnej strave. Členovia veria, že vedomosti o zdravom životnom štýle a stravovaní dostupné pre študentov, pedagógov a kuchárov môžu pozitívnym smerom ovplyvniť aj vyťaženosť zariadení spoločného stravovania a zážitok z konzumácie obeda v školskej jedálni.

“V občianskom združení Skutočne zdravá škola vychádzame z presvedčenia, že deti, ktoré porozumejú hodnote jedla, si budú v budúcnosti kupovať kvalitnejšie potraviny a viac sa zaujímať o zdravý životný štýl a ochranu životného prostredia” približuje Anetta Vaculíková, zakladateľka združenia. 

Na stravovacie návyky vplýva okrem domáceho prostredia vo veľkej miere aj vzdelávanie na školách a jedlo podávané v školských jedálňach a bufetoch. Cieľom prieskumu je pomáhať školám a sprevádzať deti na ceste k lepšiemu pochopeniu, ako jedlo a náš vzťah k nemu, môže prispievať ku kvalitnému a udržateľnému životu.

Skutočne zdravú školu zaujímalo, čo si mladí myslia o zdravom životnom štýle

Skutočne zdravá škola sa rozhodla overiť, ako tému zdravého životného štýlu a vyváženého stravovania v bežnom živote a v škole vnímajú samotní žiaci základných a stredných škôl. V spolupráci s odborníkmi vytvorili prieskum, ktorý začiatkom roka 2021 realizovali naprieč celým Slovenskom. Prieskum bol realizovaný vďaka Nadačnému Fondu Kaufland a hlavnému mestu Bratislava, v spolupráci s prieskumnou agentúrou 2muse a regionálnymi koordinátormi organizácie Iuventa - Slovenský inštitút mládeže. Skutočne zdravá škola o.z. zbierali dáta od žiakov z celého Slovenska tak, aby výsledky čo najlepšie reprezentovali slovenské deti vo veku od 11 do 18 rokov. 

Cieľom prieskumu bolo zmapovať vedomosti, návyky a sebavnímanie slovenských detí súvisiace so zdravým životným štýlom. Prieskum prebiehal v online podobe v mesiacoch marec - máj 2021. Načasovanie prieskumu tesne po období druhého pandemického lockdownu mierne ovplyvnilo výber a zloženie otázok dotazníka a taktiež možnosti zberu odpovedí. 1369 detí napokon vypĺňali online dotazníky samostatne alebo za pomoci rodičov či pedagógov. Položili sme im otvorené a zatvorené otázky, aby sme zistili ich názory na to, čo si myslia o stravovaní a zdravom životnom štýle a ako vnímajú svoj vzťah k nim. Detí sme sa taktiež pýtali aj na ich predstavy a záujem o podporu zo strany školy. Výsledky prieskumu, ktoré vám v tejto brožúrke prinášame, za účelom informovania a inšpirácie k podpore detí v ich zdravom živote, sú teda založené na subjektívnych odpovediach a názoroch respondentov a vypovedajú najmä o tom, ako deti vo veku od 11 - 18 rokov vnímajú svoj vzťah k zdravému životnému štýlu a stravovaniu.

Cieľom prieskumu bolo zmapovať vedomosti, návyky a sebavnímanie slovenských detí súvisiace so zdravým životným štýlom. Prieskumníci im položili otvorené a zatvorené otázky, aby zistili názory detí na to, čo si myslia o stravovaní a zdravom životnom štýle a ako vnímajú svoj vzťah k nim. Pýtali sa ich aj na predstavy a záujem o podporu zo strany školy. 

Čo ukázali výsledky prieskumu? 

  • Deťom sa upevňovanie zdravia spája najmä so športom, prechádzkami, zdravom stravovaní ako aj s jedením ovocia a zeleniny. Prieskum ukázal, že tieto aktivity deti aj reálne najčastejšie dodržiavajú. No neuvedomujú si prepojenie medzi pozeraním televízie na úkor trávenia času vonku.
  • Najväčší problém robí deťom minimalizácia konzumácie priemyselne spracovaných potravín, fast foodu, sladkostí, sladených nápojov a dodatočné dosoľovanie jedál, nedostatočná konzumácia strukovín a tiež konzumácia v zhone. 
  • Ak majú deti problémy s identifikáciou zdravých elementov v stravovaní, ide hlavne o proteínové doplnky, špeciálne stravovacie režimy ako sú diéty, či určenie rozumnej miery konzumácie mäsa. 
  • Z prieskumu vyplynulo, že deti, ktoré nevedeli presne identifikovať zdravé a nezdravé stravovacie návyky ich aj majú o niečo horšie ako deti, ktoré ich identifikovať vedeli. Potvrdzuje to fakt, že vzdelávanie o jedle je nesmierne dôležité, a malo by byť prirodzenou súčasťou výchovno - vzdelávacieho procesu.
  • Veľkým potešením bolo zistenie, že veľká väčšina detí prejavila záujem o aktivity na škole podporujúce zdravý životný štýl a stravovanie. Väčší záujem majú deti, ktoré už teraz vedia viac o vyváženej strave a zdravej výžive ako tie ostatné.

Znalosti, ktoré deti počas vyučovania získavajú o faktoroch ovplyvňujúcich zdravie, alebo aktivity, ktorými škola podporuje zdravý životný štýl svojich žiakov, rovnako tak aj jedlo, ktoré školské jedálne ponúkajú na obedy, desiatu či v bufetoch, pomáhajú vytvárať kultúru zdravého, udržateľného a plnohodnotného stravovania a zároveň budovať zdravé návyky detí.

Unikátnu brožúrku o vzťahu detí k zdravému životnému štýlu s tipmi na riešenia najpálčivejších problémov nájdete na stiahnutie tu.

Všetky grafy sú na stiahnutie dostupné tu.

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Dalším používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s ukládáním souborů cookies. Více informací Méně informací